ERTOn työsuhdeneuvonta auttaa jäseniä pulmatilanteissa 
Töissä

ERTOn työsuhdeneuvonta auttaa jäseniä pulmatilanteissa 

Työsuhdeneuvontaan voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä mistä tahansa työsuhteeseen liittyvästä asiasta. Lakimies Camilla Heikkinen kertoo, millaisia kysymyksiä neuvontaan tulee ja miten neuvonta auttaa jäseniä.

Monet jäsenet ottavat yhteyttä työsuhdeneuvontaan työsuhteen eri vaiheisiin liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi työsuhteen aloittavat jäsenet kysyvät usein työsopimuksensa sisällöstä, kun taas työsuhteen päättämistilanteissa kaivataan usein lakimiehen tulkintaa siihen, onko päättämiselle ollut työsopimuslain mukainen peruste. Usein jäsenet kaipaavat apua myös työehtosopimuksen tulkintaan. Neuvonnassa toistuvat myös vuosilomaan ja työaikaan liittyvät kysymykset. 

”Joskus jäsenet tarvitsevat neuvoja erimielisyystilanteeseen. Valitettavan usein myös kiusaaminen tai syrjintä on jäsenen yhteydenoton syy”, lakimies Camilla Heikkinen sanoo. 

Kiusaaminen ja syrjintä herättävät ymmärrettävästi jäsenissä voimakkaita tunteita. Heikkinen toteaakin, että tällaiset tilanteet ovat haastavia ja ne vaativatkin neuvonnassa erityistä hienotunteisuutta ja kuuntelutaitoa. 

Heikkinen toivoo, että jäsen ottaisi matalalla kynnyksellä yhteyttä liittoon, jos kokee joutuneensa häirinnän kohteeksi tai syrjityksi, jotta asia ei jäisi käsittelemättä. 

”Arvioimme yhdessä jäsenen kanssa tilanteen ja sen, miten asiassa on paras edetä.” 

Parhaimmassa tapauksessa asia saadaan selvitettyä ohjeistamalla jäsentä keskustelemaan asiasta työpaikalla joko yksin tai luottamusmiehen avustuksella. Kun työntekijä kertoo tilanteesta esihenkilölleen, työnantajalle syntyy toimintavelvoite selvittää tilanne. 

”Mikäli asia ei näin selviä, pyydämme jäsentä ilmoittamaan työnantajalle, että asia siirtyy liiton hoidettavaksi. Tällöin jäsen täyttää selvityspyyntölomakkeen, jolloin tapaus tulee meille vireille riita-asiana.” 

Heikkinen kertoo, että toisinaan työsuhdeneuvontaan tulleeseen kysymykseen löytyy vastaus helposti, esimerkiksi työehtosopimuksen oikean kohdan tarkistamalla. Usein jäsenen asia kuitenkin vaatii perusteellista selvittelyä. Joskus on tarpeen perehtyä hallituksen esitykseen asiaan liittyvästä laista, työoikeudelliseen kirjallisuuteen ja vielä siihenkin, miten oikeudessa on lakia tulkittu.  

Jäsenet saavat kuitenkin nopeasti vastauksen kysymykseensä. 

”Puhelinneuvonnasta vastauksen saa useimmiten heti ja sähköpostiyhteydenottoihin pyrimme vastaamaan kolmen arkipäivän kuluessa. Jos asia vaatii pitkällistä selvittelyä, vastauksen saapuminen voi kestää kauemminkin. Tällöin ilmoitamme jäsenelle, että vastaus hieman viivästyy.”