Avoin yliopisto tekee viisaammaksi
Vapaalla

Avoin yliopisto tekee viisaammaksi

Kirjoittaja: Heli Koppelo

Kieliä ja kulttuuria, ympäristöä ja luonnontieteitä, yhteiskuntaa ja taloutta, terveyttä ja hyvinvointia. Avoimen yliopiston opintotarjonta on tullut kaikkien ulottuville verkko-opintojen kautta.

Avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa nykyään myös verkko-opintoina. Lisäksi avoimen yliopiston kursseja on tarjolla kesäyliopistoissa ja pienemmilläkin paikkakunnilla sijaitsevissa opistoissa.

”En keksi ketään, jolle en voisi suositella avoimen yliopiston opintoja. Väärää valinta ei ole, sillä mitkään opinnot eivät mene täysin hukkaan”, sanoo Leila Saramäki, Itä -Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opinto -ohjaaja.

Avointen yliopistojen tarjontaa silmäilevällä voi tulla valinnan vaikeus, sillä mahdollisuuksia on niin paljon. Millä perusteella opinto-ohjaaja kannustaa tekemään valinnan?

”Kannattaa miettiä, mihin tarpeeseen opintoja kaipaa. Tarvitseeko kenties työhön lisää tietoa tai osaamista? Onko omalla alalla tapahtumassa jotain sellaista, mikä vaatii lisäopintoja? Ajankohtaiset työelämän tarpeet näkyvät meillä esimerkiksi sosiaali- ja terveyshallintotieteen ja kauppatieteiden johtamisen opintojen suosiossa.”

Osa opiskelijoista taas haluaa taukoa työelämästä ja ottaa opintovapaata.

”Voi opiskelu olla täysin virkistystäkin. Esimerkiksi filosofian tai psykologian opinnoista on hyötyä laajasti elämässä.”

Monille aikuisiällä opiskeleville kyse on pitkäaikaisten haaveiden toteuttamisesta.

”On ihanaa kuulla opiskelijoiden tarinoita, joissa he riemuitsevat siitä, kuinka he sittenkin ovat pystyneet ylittämään itsensä ja saaneet uutta itseluottamusta.”

”Valtavasti hyötyä työhöni”

Espoolainen Sirpa Etzell suoritti Helsingin seudun kesäyliopiston kautta Tulevaisuuden tutkimuk sen perusopintoja verkko-opiskeluna.

”Se oli hieno kokemus, ja sain niistä valtavasti hyötyä työhöni. Oli kiinnostavaa osallistua laa dukkaasti suunniteltuihin verkko-opintoihin. Opin tulevaisuuden ennakoinnista ja siitä, miten asioihin voi vaikuttaa muun muassa seuraamalla megatrendejä”, valmentajana työskentelevä Etzell kertoo.

Avoimen yliopiston opinnot linkittyvät yliopistotutkintoon, ja vaativuustaso oli sen mukainen. Opintojaksot olivat viiden viikon mittaisia ja opiskelijat saivat maanantaisin tehtävät, joiden tekoon oli viikko aikaa. Jos tehtäviä ei palauttanut määräajassa, tippui pois kurssilta.

”Tehtävää oli paljon: videoluentoja, artikkeleja ja kirjoja, joiden pohjalta tuli koostaa omaa näkemystä sisältäviä esseitä. Viikonloput menivät tehtäviin, mutta koin opiskelun niin antoisaksi, ettei se haitannut.

” Työn ohessa suoritettavat opinnot vaativat itsekuria ja vahvaa motivaatiota, joten ne kannattaa valita oman kiinnostuksen mukaan.

”Aikuisena opiskelussa on se hyvä puoli, että on jo kokemusta, johon peilata opiskelemaansa. Itsekin ihan yllätyin, miten hyviä arvosanoja sain”, Etzell naurahtaa.­