Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Ilmoittaudu henkilökohtaisesti tai TE-toimiston verkkopalvelussa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä asuinpaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Ilmoittaudu heti, vaikka sinulla ei olisikaan oikeutta heti työttömyysetuuteen. 

Hae työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta viimeistään kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta.

Työttömyysetuuden saaminen edellyttää aina, että olet koko työttömyyden ajan työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä. Sinun tulee myös myöhemmin muistaa aina uusia työnhakusi niiden ohjeiden mukaan, jotka työvoimaviranomaiset sinulle antavat.

Työttömyyspäivärahahakemus täytetään joko neljän viikon (ma-su) jaksoissa tai kalenterikuukausittain.

Työnhaun voi aloittaa kätevästi verkossa

Kun jäät työttömäksi, aloita työnhakusi TE-toimiston verkkosivulla » 

Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Toimi näin:

  1. Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun ja ilmoittaudu työnhakijaksi.

  2. Täytä ja lähetä tarvittavat tiedot. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää.

  3. Seuraavaksi TE-toimisto arvioi kanssasi tilannettasi ja siihen parhaiten sopivia palveluja. TE-toimisto antaa myös työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle tai Kelalle oikeudestasi työttömyysetuuteen. TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Työvoimapoliittinen lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassalle sinua koskevan työvoimapoliittisen lausunnon. Lausunto sitoo työttömyyskassaa. Lausunnossa todetaan, ettei estettä etuuden maksamiselle ole tai siinä asetetaan sinulle ansiopäivärahan osalta este-edellytysten vallitessa (esimerkiksi jos on itse eronnut ilman hyväksyttävää syytä työstään) ns. rangaistuskarenssi.

Karenssi on tilanteesta riippuen 15, 30, 60 tai 90 päivän pituinen. Tänä aikana oikeutta työttömyyspäivärahaan ei ole paitsi työllistymistä edistävien palveluiden ajalta.

Työttömyysetuuden hakeminen

Hae ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta. Nopein tapa saada asiasi käsittelyyn on täyttää ansiopäivärahahakemus Kassan eAsioinnissa »  

Voit toimittaa ansiopäivärahahakemuksen kassalle myös postitse. Hakemuslomakkeita löydät TE-toimistosta sekä työttömyyskassan kotisivuilta lomakkeet -osiosta. 

Ensimmäinen hakemus on mahdollista jättää kassalle n. kahden viikon työttömyyden jälkeen. Hae työttömyyspäivärahaa viimeistään kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta. Hakuaika koskee sekä ensimmäistä hakemusta että jatkohakemuksia. Etuutta ei ilman erityisen painavaa syytä makseta takautuvasti yli kolmelta kuukaudelta. 

Työttömyyspäivärahahakemus täytetään joko neljän viikon (ma-su) jaksoissa tai kalenterikuukausittainVoit lähettää hakemuksen ennen työvoimapoliittisen lausunnon saamista. 

Jatkohakemus tehdään ensimmäisen hakemuksen jälkeen joko työttömyyskassan eAsioinnissa tai maksuilmoituksen mukana saamallasi jatkohakemuslomakkeella. Jatkohakemus kannattaa lähettää aina heti hakujakson päätyttyä, vaikka et olisi saanut päätöstä edellisestä hakemuksestasi. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisesti eAsioinnin kautta ei ole mahdollista ennen kuin ensimmäinen maksu on suoritettu. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisesti onnistuu kuitenkin, jos täytät ensimmäisen hakemuksen (”ansiopäivärahahakemus” -lomakkeen) jatkohakemuksen ajalta. Hakemusta ei makseta myöhästyneenä, jos myöhästyminen johtuu edellisen päätöksen odottamisesta. 

Ansiopäivärahaa (myös työllistymistä edistävät palvelut) haetaan hakemusjaksoittain ja vuorottelukorvausta puolestaan vain yhden kerran vuorotteluvapaan alkaessa.

Ilmoita kaikista muutoksista erikseen työttömyyskassalle ja TE-toimistolle. Muutosten ilmoittamatta jättäminen saattaa johtaa takaisinperintätoimenpiteisiin ja hallinnollisiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Jos joudut lomautetuksi

Lomautettujen pitää ilmoittautua itse työnhakijaksi TE-toimiston verkkosivulla »

Verkkopalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhaku alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Jos sinut on lomautettu määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

  1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi. 

  2. Toimita 10 päivän kuluessa TE-toimistoon kopio työsopimuksesta, määräyskirjasta tai muu selvitys palvelussuhteen ehdoista ja kopio lomautusilmoituksesta tai lomautustodistuksesta.

  3. Kun TE-toimisto on saanut asiakirjat, toimisto aloittaa työttömyysturva-asiasi käsittelyn ja työnhakusi voimassaoloa jatketaan lomautuksen tai viimeisen lomautusjakson päättymispäivään saakka. TE-toimisto on tarvittaessa yhteydessä sinuun.

  4. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon.

Jos sinut on lomautettu toistaiseksi tai määräaikaisesti yli kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

  1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi.

  2. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää. Toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.