Saako päivärahaa ulkomaanmatkan ajalta?

Ulkomaanmatka ei ole työmarkkinoilla olon este.

Työttömyysetuutta saadakseen työnhakijan tulee kuitenkin olla valmis ottamaan vastaan työtä Suomesta. Työnhakijalla on velvollisuus ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle postiosoite ja muut yhteystiedot, joiden avulla hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa myös matkan aikana. Ulkomaanmatka ei ole työvoimapoliittisesti pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta.