Mitä pitää tehdä kun joutuu työttömäksi tai lomautetuksi?

Jos joudut työttömäksi

 1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi asuinpaikkakuntasi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä,vaikka sinulla ei olisikaan heti oikeutta etuuteen. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti TE-palvelujen nettisivulla »

 2. Tee ensimmäinen päivärahahakemus työttömyyskassaan noin kahden viikon (kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden) kuluttua työttömyyden alkamisesta. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti työttömyyskassan nettisivulla eAsioinnin kautta tai postitse. Nopeutat asiasi käsittelyä toimittamalla heti kaikki tarvittavat liitteet. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi ainakin palkkatodistus vähintään viimeiseltä 26 viikolta ja kopio työsopimuksesta. Katso kaikki tarvittavat liitteet täältä » 

 3. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti, jotta säilytät oikeutesi päivärahaan. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää aina, että olet koko työttömyyden ajan työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä. Sinun tulee myös myöhemmin muistaa aina uusia työnhakusi niiden ohjeiden mukaan, jotka työvoimaviranomaiset sinulle antavat.

 4. Voit tehdä jatkohakemuksen, vaikka et olisi vielä saanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisessä muodossa eAsioinnin kautta ei ole mahdollista ennen kuin ensimmäinen maksu on suoritettu. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisesti onnistuu kuitenkin, jos täytät ensimmäisen hakemuksen (”ansiopäivärahahakemus” -lomakkeen) jatkohakemuksen ajalta.

 5.  

  Työttömyyskassan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Lue lisää muutoksenhausta »

  Huom! Jos sinut on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja työnantajasi tarvitsee työvoimaa neljän kuukauden kuluessa työsuhteesi päättymisestä samoihin tai samankaltaisin tehtäviin, työnantajan on tarjottava sinulle tätä työtä. Muistathan, että sinun on oltava TE-toimistossa työnhakijana, jotta työn tarjoamisvelvollisuus säilyy.

Jos joudut lomautetuksi

Lomautettujen pitää ilmoittautua itse työnhakijaksi TE-toimiston verkkosivulla »

Jos sinut on lomautettu määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

 1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi. 
 2. Toimita 10 päivän kuluessa TE-toimistoon kopio työsopimuksesta, määräyskirjasta tai muu selvitys palvelussuhteen ehdoista ja kopio lomautusilmoituksesta tai lomautustodistuksesta. Kun TE-toimisto on saanut asiakirjat, toimisto aloittaa työttömyysturva-asiasi käsittelyn ja työnhakusi voimassaoloa jatketaan lomautuksen tai viimeisen lomautusjakson päättymispäivään saakka. TE-toimisto on tarvittaessa yhteydessä sinuun.
 3. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon.

Jos sinut on lomautettu toistaiseksi tai määräaikaisesti yli kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

 1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi.
 2. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää. Toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.
 3. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Lisätietoa työttömäksi tai lomautetuksi joutuneelle » 

Huomioitavaa

Työsuhdeopas: Työsuhteen päättyessä huomioitavat asiat »

Työsuhdeopas: Tietoa työsopimuksen irtisanomisesta »

Työsuhdeopas: Tietoa irtisanomisperusteista »

Muutosturva auttaa irtisanottuja ja lomautettuja tietyin ehdoin.
Lisätietoa Muutosturvasta »

Kelan etuudet ja työttömyys: Työttömyys vaikuttaa moniin Kelan maksamiin etuuksiin, lue lisää Kelan sivuilta »