Mitä liitteitä tarvitaan hakemuslomakkeen lisäksi?

Nopeutat asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki liitteet heti hakemuksesi yhteydessä.

  • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten esimerkiksi ns. "kultainen kädenpuristus", palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot. 
  • Mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut viikoittain tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen sekä työsopimus/määräyskirja. 

  • Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta.

  • Kopio työsopimuksesta.

  • Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.

  • Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista. 

  • Palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muista tuloista.  

  • Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuluvan vuoden ennakkoverolippu.

  • Todistus opiskelusta (esim. tutkintotodistus ja opintorekisteriote), mikäli olet opiskellut työssäoloehtoon kuuluvan työn aikana tai sen jälkeen.