Mikä on omavastuuaika ja milloin se asetetaan?

Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava aika. Omavastuuaikaan voidaan huomioida enintään viisi päivää kalenteriviikossa. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos olet osa-aikatyössä, omavastuuajan kertymiseen voi kulua useampi viikko, koska omavastuuaika lasketaan tunneissa.

Omavastuupäiviksi voidaan lukea aika, jolloin työnhaku on voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa.

Omavastuuaika voidaan ottaa vasta mahdollisen taloudellisen etuuden jaksottamisen tai karenssin jälkeen. Työttömyyspäivärahaa maksetaan vasta tämän jälkeen.

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa sekä silloin kun henkilö täyttää uudelleen työssäoloehdon. Jos henkilö täyttää työssäoloehdon uudelleen, ei uutta omavastuuaikaa kuitenkaan aseteta, jos omavastuuaika on jo vuoden sisällä kerran asetettu.