Mikä on karenssi?

Älä sekoita karenssia ja omavastuuaikaa keskenään!

Karenssin asettamisesta päättävät työ- ja elinkeinotoimistot. Tältä ajalta ei makseta päivärahaa. Karenssi on 15, 30, 60 tai 90 päivää. Karenssi asetetaan, jos henkilö on esimerkiksi eronnut työstään ilman pätevää syytä. Karenssi ja taloudellinen etuus kuluvat päällekkäin.