Miten osa-aikatyöt vaikuttavat päivärahaani?

Päivärahan sovittelussa on 300/279 euron suojaosa työtuloille. Suojaosasta johtuen tulot vaikuttavat ansiopäivärahasi määrään vähentävästi vasta suojaosan ylittyessä. Sovittelussa otetaan huomioon sovittelujakson aikana maksettu palkka tai muu tulo vain suojaosan ylittävältä osalta. Sovitellun päivärahan määrä lasketaan siten, että puolet (50 %) sovittelujakson aikana maksetusta suojaosan ylittävästä tulosta vä­hennetään täysimääräisestä päivärahasta.

Päivärahaa maksetaan viideltä päivältä kalenteriviikossa eli siis työ-/työttömiltä päiviltä. Jos kuukauden/neljän viikon sovittelujakson aikana maksetut työtunnit ylittävät 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ei kyseiseltä ajalta ole oikeutta ansiopäivärahaan.