Milloin työssäoloehto täyttyy?

Työssäoloehto täyttyy, kun olet työskennellyt työttömyyttä edeltävänä aikana 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehdon tulee täyttyä enintään 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos sinulla ei ole yhtään työssäoloehdon täyttävää viikkoa 1.1.2014 jälkeen, työssäoloehto on 34 kalenteriviikkoa.

Työssäoloehtoa kerryttävät kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot.