Milloin päivärahan enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta?

Laskurin laskeminen alkaa alusta kun työssäoloehto täyttyy uudelleen. Työssäoloehto täyttyy uudelleen, kun olet työskennellyt 28 kuukauden aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa.

Työssäoloehtoa kerryttäviksi viikoiksi lasketaan kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot. Päivärahan tasoa ei määritellä uudelleen, jos enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden alkamisesta ja jos päivärahan perustepalkka on määritelty edellisellä kerralla työssäoloehdon täyttyessä.