Mikä on päivärahan suojasäännös?

Kun uusi työssäoloehto täyttyy ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä, on uusi ansiopäiväraha ilman lapsikorotuksia  vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta ansiopäivärahasta. Lapsikorotukset lasketaan lisäksi ansiopäivärahaan.