Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa. Takautuvasti sitä ei voida myöntää tämän pitemmältä ajalta. Korvausta haetaan samalla hakemuksella koko vapaan ajaksi.

Korvausta haetaan työttömyyskassasta kerran erillisellä lomakkeella (saa työ- ja elinkeinotoimistoista) ja sitä maksetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa. Hakemukseen on liitettävä palkkatodistus vapaata edeltävältä vähintään 52 kalenteriviikolta. Vuorotteluvapaalle jäävän jäsenen on toimitettava ennen vapaan alkamista henkilötietonsa työ- ja elinkeinotoimistolle.

Työnantajan on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vapaan alkamista alkuperäinen vuorottelusopimus ja luotettava selvitys työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi, esim. kopio työsopimuksesta. Jos sijaisen työsopimus toimitetaan TE-toimistoon vapaan alkamisen jälkeen kohtuullisessa ajassa, oikeus korvaukseen syntyy vapaan alusta saakka.