Hallinto

ERTOn ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja toimeenpanosta vastaa hallitus. Sekä edustajisto että hallitus koostuvat ERTOn jäsenistä.

Edustajistoon valitaan jäsenyhdistyksistä edustajat jäsenmäärän suhteessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää mm. ammattiliiton jäsenmaksusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toiminnan linjauksista. Se valitsee puheenjohtajan ja hallituksen sekä päättää laajakantoisista työmarkkina-asioista.

Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa sääntömääräisesti ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Päätökset panee toimeen hallitus. Jokainen jäsenyhdistys voi saada edustuksen hallitukseen ja vaikuttaa siten suoraan ammattiliiton toimintaan. Päätöksiä valmistelevat hallituksen asettamat valiokunnat ja työryhmät.