Tiedostopankki

Taloushallintoala

Taloushallintoalaa koskevalla työehtosopimuksella (tes) on sovittu tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista.

Taloushallintoalalla tarkoitetaan tässä työehtosopimuksessa yrityksiä, joiden pääasiallisena toimintana on

a) tuottaa kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluita sekä niihin liittyvää raportointia ja asiakasyritysten palkkojen laskentapalveluita,
b) tuottaa asiakkaalle tilinpäätöksen valmisteluun liittyviä palveluita
c) ja antaa vero- ja talousneuvontaa sekä muita taloushallinnon palveluita.