Tiedostopankki

Yksityinen terveyspalveluala

Terveyspalvelualan työehtosopimuksella määrätään Terveyspalvelualan Liittoon kuuluvien terveyskylpylöiden ja kuntoutuslaitosten, sairaaloiden sekä lääkäri‐ ja työterveysasemien sekä mainittuihin yrityksiin kuuluvien laboratorio‐, röntgen‐, muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja fysikaalisten hoitolaitosten palveluksessa olevien Terveys‐ ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry:n jäsenjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden palkka‐ ja työehdot.

Terveyspalvelualan työehtosopimus (tes) koskee lisäksi niitä em. työntekijäjärjestöjen jäseniä, jotka ovat Terveyspalvelualan Liiton terveyspalvelualalla toimivien muiden jäsenyritysten (kuten vanhain‐ ja hoitokotien, erillisten laboratorio‐, röntgen‐ ja muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten sekä erillisten fysikaalisten hoitolaitosten) palveluksessa, jos siitä järjestöjen välillä erikseen sovitaan. Terveyspalvelualan työehtosopimus koskee myös osastonhoitajia ja näihin rinnastettavia vastaavia hoitajia.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova.