Mediatiedotteet

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen
Taloushallintoalalle työtaisteluilmoitus
SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n neuvottelutulos hyväksyttiin – AVAINTAn Sote-tes mahdollistaa työehtojen parantamisen pitkällä aikavälillä  
ERTO esittää taloushallintoalalle 4,6 %:n palkankorotusta ja 500 euron kertaerää
Potilasturvallisuuslakiesitys on jäävuoren huippu
Palkansaaja tarvitsee indeksiehdon
Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön
Tehy, SuPer ja ERTO: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus hyväksyttiin
SuPer, Tehy ja ERTO: Yksityisen sosiaalipalvelualan vetovoimaa parannetaan palkkaratkaisulla
Tehy, SuPer ja ERTO: Terveyspalvelualalle neuvottelutulos
SuPer, Tehy ja ERTO: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos
SuPer, Tehy ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – vaikutuksia mm. hoiva-alan yrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen
SuPer, Tehy ja ERTO kokoontuvat päättämään työtaistelutoimista yksityisellä sosiaalipalvelualalla
SuPerin, Tehyn ja ERTOn kysely: Heikentyneet työolot ja pieni palkka syy hoitajapulaan yksityisellä hoiva-alalla
ERTOlle tunnustus demokratian vahvistamisesta
Huolinta-alan sovintoesitys hyväksytty – kaikki alaa uhanneet työtaistelutoimet peruttu 
ERTO jätti toisen työtaisteluilmoituksen huolinta-alalle
ERTO jätti työtaisteluilmoituksen huolinta-alalle
Toimihenkilöliitto ERTO purkaa yhteistyösopimuksensa Teboilin kanssa
Toimihenkilöliitto ERTOn hallitus käsittelee viikonloppuna yhteistyösopimuksen purkamista Teboilin kanssa
ERTO tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan
Sovintoesitys taloushallintoalan työehdoista hyväksyttiin ERTOn jäsenäänestyksessä
ERTO ja PRO antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen
Taloushallintoalan työtaistelu laajenee Accountor-yhtiöihin
Taloushallintoalalle työtaisteluilmoitus
Ostovoima turvattava indeksiehdolla ja etätyön vakuutusturvaa laajennettava
Yli puolet suomalaisista haluaa ammattiliittojen sopivan työelämän pelisäännöistä
Vain viidesosalla palkansaajista oman työn vaatimukset ja osaaminen ovat tasapainossa
Työnantajien pitää kertoa paikallisen sopimisen tavoitteet rehellisesti
Yli puolet etätyötä tekevistä kokee olevansa tehokkaampia etätyössä kuin työpaikalla
ERTOn jäsenäänestys hyväksyi autoliikennealojen ja huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimusten jatkokauden
Sovinto Suomen Kennelliitossa - lähes neljä kuukautta kestänyt lakko päättyy
Teollisuuden palkansaajat TP ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Juri Aaltonen ERTOsta
Kolmasosa palkansaajista on henkisesti uupunut viikoittain 
ERTO jatkaa lakkoa Suomen Kennelliitossa vuoden loppuun
ERTO jatkaa lakkoa Suomen Kennelliitossa 30.11. asti
Työttömyyskassojen jäsenet pelkäsivät keväällä taloutensa puolesta – monet kassoista selvisivät kriisistä hyvin
Mehiläinen rikkoi työehtosopimusta, työnantajaliitto HALI laiminlöi valvontavelvollisuutensa
ERTO jatkaa lakkoa Suomen Kennelliitossa 18.10. saakka
ERTO jatkaa lakkoa Suomen Kennelliitossa 1.10. saakka
Suomen Kennelliitossa alkaa huomenna kaksi viikkoa kestävä lakko
ERTO: Työntekijällä tulisi olla subjektiivinen oikeus etätyöhön
SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos
SuPer, Tehy ja ERTO: Sosiaalipalvelualalla palkkaeroa pienennetään kuntasektoriin nähden ja kiky-tunnit poistuvat
Tehy, SuPer ja ERTO: Palkankorotukset yleiskorotuksina ja kiky-tunnit poistuvat – terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty
SuPer, Tehy ja ERTO: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos
Tehy, SuPer ja ERTO: Terveyspalvelualalle neuvottelutulos 
SuPer, Tehy ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – Vaikutuksia hoivayrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Mehiläisen Länsi-Pohjan työpaikoille
Tehy, SuPer ja ERTO: Sopimusshoppailulle piste – Ylityö- ja vuoronvaihtokielto nyt myös AVAINTAn vanhuspalveluihin ja viiteen uuteen sairaanhoitopiiriin
Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Avaintan sopimusalalle ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin
Kolmasosa työntekijöistä työskentelee tällä hetkellä etänä – puolella työpaikan johtamiskäytännöt ontuvat
Jopa 780 000 saatetaan lomauttaa koronakriisin takia - palkansaajat pelkäävät toimeentulonsa puolesta
Kyselytutkimus: Kolmas osa palkansaajista on uupunut koronatilanteen vuoksi – vaikutukset voivat kestää pitkään kriisin jälkeenkin
Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturva paranevat väliaikaisesti 
Luottamuspula hankaloittaa yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja
Jäsenet hyväksyivät taloushallintoalalle reilun sopimuksen 
Sovinto taloushallintoalan työriitaan
ERTO laajentaa taloushallintoalan työtaistelut Accountoriin 29.2. alkaen
ERTO ja Pro antoivat lakkovaroituksen taloushallintoalalle
ERTOn puheenjohtaja Aaltonen: Ammattiliitot tarvitsevat hyväksynnän toiminnalleen myös liiton ulkopuolelta
SuPer, Tehy ja ERTO: Hoivakriisi ei ole poistunut – Yksityiselle sote-sektorille saatava palkankorotukset ja merkittäviä parannuksia työhyvinvointiin
Taloushallintoalan liukumakielto laajenee maanantaina 27.1.
ERTO ja Pro ilmoittaneet liukumakiellon taloushallintoalalle 22.1. alkaen
Instru Optiikan toiminta hävytöntä – todennäköisesti laitonta
Kolmasosa haluaisi tehdä enemmän etätöitä – yleinen este käytäntöjen puute
ERTO saavutti ensimmäisen neuvottelutuloksen
Taksialan ammattilaiset esittävät korjauspakettia epäonnistuneeseen uudistukseen
ERTO irtisanoi taloushallinnon työehtosopimuksen
Kyselytutkimus: Joka kolmas työntekijä on havainnut työpaikkakiusaamista viimeisen vuoden aikana
Kyselytutkimus: Joka neljäs palkansaaja ei ymmärrä mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa
ERTO, SuPer ja Tehy: Voittoa tekevä Pihlajalinna ei voi puuttua työsuhteen olennaisiin ehtoihin
Kysely: Suomalaiset tunnistavat sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä, mutta vähemmistöjen oikeuksia on vaikea arvioida
Onko tässä yksi syy nuorten uupumiseen? – vain noin puolet alle 30-vuotiaista saa halutessaan lain takaaman kesäloman
ERTOn viesti säätytalolle: ehdotukset työllisyyden parantamiseksi
Työttömyysturvan porrastaminen ei lisää työllisyyttä
Työnantajat tarjoavat yhä vähemmän koulutuspäiviä – valtiolla paremmat mahdollisuudet kouluttautua
Puolueet myöntävät: Itsensä työllistäjien asema sosiaaliturvassa on epäselvä
Eläinklinikoiden työntekijät uupuvat – ala kaipaa lisää arvostusta
Kysely: Ammatillinen lisäkoulutus parantaa työssä jaksamista - paikallista sopimista toivotaan lisää
STTK torjuu ansioperusteisen työttömyysturvan muuttamisen yleiseksi ansioturvaksi
Itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan ongelmat on korjattava
Huolinta-alan palkankorotukset ja muutokset työehtosopimukseen 1.1.2019
Irtisanomislain perustelut eivät toimi, karenssijärjestelmä pitää uudistaa
Hallituksen esitys on vielä liian epätarkka hyväksyttäväksi
ERTO, SuPer ja Tehy: Palvelujen laadusta ja henkilöstön hyvinvoinnista ei saa tinkiä ulkoistuksissa
ERTO julistaa vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle
Toimihenkilöliitto ERTO ei lähde vielä mukaan lakkoon
ERTOn jäsenistä yli 80 prosenttia haluaa painostaa hallitusta luopumaan irtisanomissuojan heikennyksestä
Hallituksen hyvä korjaus palkkatukeen tuo 1000 työllistä lisää
Irtisanomissuojan heikentäminen ei perustu faktoille
Yksinyrittäjille oikeus reiluun sosiaaliturvaan
STTK: Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa, saatavuusharkinnasta voidaan luopua
Suomen Yrittäjien näkemys ammattiliitoista on ummehtuneisuuden ajalta
Suurlähetystöt rikkovat räikeästi Suomen lakia – miksi työntekijöiden huonoa kohtelua ei saada kuriin?
ERTO, SuPer ja Tehy hyväksyivät valtakunnansovittelijan esityksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle
Kolmas lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – laajamittaiset lakot voidaan välttää, jos työnantaja tulee neuvotteluissa vastaan
Yksityistä varhaiskasvatusalaa uhkaa lakko 7. – 8.3.
Attendon, Esperin ja Mehiläisen säästöpäätöksillä rikotaan työehtoja ja rapautetaan potilaiden hoitoa
ERTOn, SuPerin ja Tehyn ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa työntekijät noudattavat normaalia työaikaa
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluosapuolet kokoontuivat tänään – neuvottelut eivät edenneet
ERTO, SuPer ja Tehy: Yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokielto 8.2. alkaen
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle palkkaohjelma ja nollasopimukset kuriin
Eläinhoitajille palkankorotus 1.1.2018
Markkinointiviestintään palkankorotussuositus 1.1.2018
ERTO yhtyy Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n lakkoon
ERTO, SuPer ja Tehy: Attendon säästöpäätökset heikentävät potilasturvallisuutta
Taloushallintoalan palkankorotukset 1.1.2018 alkaen
ERTO: Neuvottelutulos taloushallintoalalla, työtaistelut vältettiin
ERTO, SuPer ja Tehy: Nollasopimukset kuriin ja palkat ylös yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla
ERTO: Taloushallintoalalla pelotellaan laittomasti, kilpailukieltosopimukset kiellettävä
ERTOn, SuPerin ja Tehyn kanne etenee EU-tuomioistuimeen - Sairastuminen loman aikana
ERTO, SuPer ja Tehy: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla tingitään henkilöstön määrästä ja hoidon laadusta
ERTO: Palvelualoilla rikotaan vuosilomalakia
ERTO, SuPer ja Tehy: Alkaako yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla yt-aalto?
ERTO käynnistää #työllistämistalkoot
Toimihenkilöliitto ERTO jakoi stipendit AMK-opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeille
Monityön sosiaaliturva yhdessä paikassa
Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtajaksi Juri Aaltonen
ERTOn edustajistolle uudet puheenjohtajat
Neuvottelutulokset logistiikan toimihenkilöiden työehdoista
Selvitys itsensä työllistäjien turvasta jää vajaaksi
Markkinointiviestinnässä itsensä työllistäminen valtavirtaa
Hallitus passivoi työttömiä
Vastaanottokeskusten henkilöstö järjestäytyy
TSN ry:n ohjeistus vuosiloman siirtämisestä sairaustapauksissa
Kilpailukykysopimus maaliin: kooste ertolaisista sopimuksista
Sopimuksettomat alat: Kilpailukykysopimus ei muuta sopimuksettomien alojen työehtoja
Sopimus: Optikot
Sopimus: Terveyspalveluala
Sopimus: Sosiaalipalveluala
Sopimus: Taloushallintoala  
Sopimus: Logistiikkasektori ei kilpailukykysopimuksessa
Sopimus: Henkilöstöpalveluala
Sopimus: Avaintes
Sopimus: Sosiaalialan järjestöt
Toimihenkilöliitto ERTO pois Uusi keskusjärjestö -hankkeesta
Toimihenkilöliitto ERTO jakoi stipendejä amk-opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeille
Hallituksen työnäyte voi onnistua, työttömyyskassalakia uudistettava
Yksityisten liikunta-alojen palkkasuositus: palkankorotus 1.5.2016
Toimistoalan palkat nousevat 1.5.2016
Eläinhoitajille palkankorotus 1.5.2016
ERTOn hallitus toivoo uuden keskusjärjestön toteutumista
ERTO: Hyväksymme kilpailukykysopimuksen varauksin
Jäsenkyselyn satoa
ERTOn jäsenyhdistykset MaMa ja Tietoalan ammattilaiset yhdistyvät 1.1.2016
Edustajisto päätti 2016 toiminnasta ja jäsenmaksuista
Palkankorotukset ertolaisilla aloilla
Neuvottelutulos terveyspalvelualan palkankorotuksista 1.1.2016 lukien
Taloushallintoalan työllisyys heikkeni ja ansiokehitys hyytyi
Naisten palkkapäivää vietetään tänään: STTK vaatii palkkaeron ripeää poistamista
Ystean Kumppanuusklubi ehdolla Vuoden Välkyksi
Neuvottelutulos Runkosopimuksen palkankorotuksista 1.11.2015 lukien
Palkankorotukset sosiaalialan järjestöissä
Paikallinen sopiminen kannustaa jäsenyyteen
Markkinointiviestinnän alalle palkankorotussuositus
Järjestöpäivät kokosivat alueväkeä Siuntioon
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sovittu palkankorotukset 1.1.2016 lukien
Optikoiden palkat nousevat joulukuussa  
Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenet vaativat sopimista
Pohjoismaiset ay-järjestöt: Suomen hallituksen toimet puuttuvat karkeasti sopimusvapauteen
Taloushallintoalalle neuvottelutulos palkankorotuksista
Hallituksen kostotoimet
Vuokratyöhön sovittu palkankorotukset 1.3.2016 lukien
Emma-akatemian koulutukset nyt kätevästi verkkokaupasta
TSN voitti työehtosopimuksen soveltamisalariidan työtuomioistuimessa
Aurinkoinen Kesäpäivä Tampereella
Mainosalan myynti kasvussa, työllisyys ei
Työtuomioistuimen päätös lomarahan maksamisesta työsuhteen päättyessä huolinta-alalla
Uuden keskusjärjestön strategia painottaa tulevaisuuden työelämää
Edustajiston kevätkokouksen päätöksiä
ERTO jakoi stipendejä amk-opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeille
Juri Aaltonen jatkaa kuljetusliittojen varapuheenjohtajana
Näkövammaisten keskusliiton yt-neuvottelut päätöksessä: Näkövammaisten palvelut heikkenevät irtisanomisten vuoksi
Lausunto: Viittomakielen ohjaajilla on säilytettävä lastenhoitajan kelpoisuus
ERTO voitti sosiaalialan järjestöjen matka-aikakiistan
Palkankorotukset 2015
ERTO tavoittelee uutta keskusjärjestöä
Mikä fiilis?! - Palkansaajat kampanjoivat järjestäytymisen puolesta
Schenkerissä tessimuutoksia jäsenäänestyksellä
Taloushallinnon ammattilaisille uusi puheenjohtaja
Taloushallinnon palkat nousussa
Selvitys uuden keskusjärjestön perustamiseksi
ERTOn jäsenet kannattavat sukupuolineutraalia avioliittoa
Edustajisto päätti jäsenmaksuista, toiminnasta ja taloudesta
Emma-akatemia ehdolla vuoden Välkyksi
Isien pidemmät perhevapaat kaventaisivat sukupuolten välistä palkkaeroa
Markkinointiviestinnän alalle palkankorotussuositus
Suomen Optometrian Ammattilaiset ry yhdistyy ERTOon
ETF lähestyi Suomen pääministeriä Finnairin matkustamoulkoistuksista
TSN voitti äitiysvapaan palkkakiistan työtuomioistuimessa
Kuljetusliitot epäilevät neuvottelujärjestelmän uudistuksen onnistumista
ERTO esittää viittomakielten ohjaajia kelpoisiksi lastenhoitajan tehtävään
ERTOn edustajisto linjasi tulevat suuntaviivat
Kilpailukykyä koulutuksella ja tasa-arvoa eläkeuudistuksella
Nuorten kesäduunari-info aukeaa
Työolotarkastuksia taloushallinnossa ja mainostoimistoissa
Neuvottelutulos YTHS:lle
TSN: Sopimusshoppailu laskee palkkoja ja heikentää työehtoja
Vastuullisen liikkujan tarkistuslista
ERTOlle uusi hallitus
Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtajaksi valittiin Juri Aaltonen
Edustajiston puheenjohtajisto valittiin
ERTO liittyi SASKin jäseneksi
Työtaistelutoimia Itella Logisticsissä 19.12.-20.12.