ERTO voitti sosiaalialan järjestöjen matka-aikakiistan

Työtuomioistuimen tuomion perusteella sosiaalialan järjestöissä matka-aika tulee korvata myös ulkomailla ja yöllä matkustettaessa.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksessa on määräys työajan ulkopuolella matkustamisen korvaamisesta vapaana tai rahana vähintään 50 %:n korvauksella. Lisäksi talokohtaisesti on voitu sopia paremmista korvauksista. 

Viime työehtoneuvotteluissa syntyi ERTOn ja Sosiaalialan Työnantajien välille erimielisyyttä ko. määräyksen soveltamisesta. 

ERTOn näkemyksen mukaan määräystä on sovellettu ja tulee soveltaa samalla tavoin sekä yöllä että ulkomailla matkustamiseen kuin muutenkin työajan ulkopuolella tapahtuvaan matkustamiseen. Työehtosopimuksessa ei ole sovittu rajauksesta. Työnantajaliitto oli kuitenkin eri mieltä.

Työtuomioistuimen ratkaisu

Tämänpäiväisen tuomion perusteella ERTO voitti ja työtuomioistuin vahvisti Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen 6 §:n oikeaksi tulkinnaksi sen sanamuodon mukaisesti, että matka-ajan korvausta sovelletaan myös ulkomailla ja yöllä tapahtuvaan matkustamiseen. Lisäksi ERTOn oikeudenkäyntikulut määrättiin korvattavaksi. 

ERTO ja Sosiaalialan Työnantajien välinen Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka ja sopimus koskee noin 4.500 työntekijää. 

Lisätietoja: Matti Orkovaara, edunvalvontajohtaja, varatuomari, puh. 09 6132 3248, matti.orkovaara@erto.fi

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus »

Työtuomioistuimen ratkaisu »