Edustajiston kevätkokouksen päätöksiä

ERTOn edustajisto piti kevätkokouksensa lauantaina 23.5. Lahdessa. Edustajisto hyväksyi liiton vuoden 2014 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen.

Puheenjohtaja Juri Aaltonen avasi kokouksen työmarkkinakatsauksella kertomalla ajankohtaisia asioita työelämästä, liitosta, uuden keskusjärjestön tiimoilta, hallitusohjelmaneuvotteluista, työttömyydestä sekä työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) viimeisen vuoden neuvotteluista. ERTO on mukana hankkeessa, jossa selvitellään uuden keskusjärjestön perustamista.  

Edustajiston puheenjohtajana toimi Ritva Väyrynen (Logistiikan toimihenkilöt, kuvassa oikealla), 1. varapuheenjohtajana Jaana Monto (Taloushallinnon ammattilaiset, kuvassa keskellä) ja 2. varapuheenjohtajana Pirjo Favorin (Erityistoimihenkilöt ET, kuvassa keskellä). Kokouksen sihteerinä oli liiton hallintoassistentti Tuula Seppälä-Koski.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anne Kivelä (Logistiikan toimihenkilöt)ja Anna Vuorisalo (Erityistoimihenkilöt ET). Ääntenlaskijoiksi valittiin Mirja Lindqvist (Taloushallinnon ammattilaiset), Kaija Raatikainen (Ystea) ja Ulla Askola (MaMa).

Hallituksen täydennysvaaleissa uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Taina Ponto (SOA), Tarja Kinnunen (ET), Jaana Monto (Taloushallinnon ammattilaiset) ja Marja Konttinen (Tietoalan ammattilaiset) ja varajäseniksi Titta Välkky (SOA), Anu Tarkiainen (ET) ja Sirkka Inkilä (ET). 

Poimintoja vuosikertomuksesta 2014

ERTOn vuosi 2014 oli toiminnallisesti menestyksen vuosi. Vuoden aikana uusittiin liiton valtakunnalliset ja yrityskohtaiset työehtosopimukset ja palkkasuositukset. Liitto huolehti sopimuksettomien alojen edunvalvonnasta pitämällä asiaa esillä keskusjärjestö- ja päättäjätasolla.

Helmikuiseen isoon jäsenkyselyyn vastasi lähes 4000 jäsentä. Kyselyn tulokset määrittivät ja määrittävät suoraan liiton toimintaa. Tärkeimmiksi liiton tehtäviksi jäsenet asettivat vaikuttamisen työsuhteen ehtoihin, työelämän lainsäädäntöön ja jäsenten työhyvinvointiin. ERTOa määriteltiin eniten sanoilla aktiivinen, asiantunteva ja kehittyvä.

Kansainvälisen tason yhteyksiä hoidettiin etupäässä STTK:n kautta. Lisäksi liitto on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry:n jäsen. Uni Globalin jäsenyydestä erottiin. Neuvottelut Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n (SOA) kanssa aloitettiin ja yhdistys liittyi ERTOn jäsenyhdistykseksi vuoden 2015 alusta alkaen.

Vuosi oli Emma-akatemia Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuoden aikana järjestettiin 55 koulutusta 12 eri paikkakunnalla. Osallistujilta saatiin erinomaiset palautteet. ERTO tulee jatkossakin järjestämään ammatillista koulutusta Emma-akatemian kautta, sillä vahva osaaminen on parasta turvaa alati muuttuvassa työelämässä.

Aluejärjestöt olivat erittäin aktiivisia ja järjestivät yli 100 tilaisuutta. Lisäksi alueellisesti järjestettiin Kuka minut perii -lakikiertue. Jokainen ERTOn jäsen kuuluu asuinpaikkakuntansa perusteella automaattisesti ERTOn aluejärjestöön. Vuoden aluejärjestönä palkittiin Pohjois-Savon aluejärjestö ja kunniamaininnan sai Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö.

Kummikouluhanke käynnistyi ja sen puitteissa järjestettiin mm. työelämäluentoja ja jaettiin kummistipendejä. Työsuhdeneuvonnan iltapäivystystä kokeiltiin, mutta vähäisen puhelumäärän vuoksi siitä luovuttiin. Työsuhdeneuvonnan puhelumäärät ja puheluiden pituudet kuitenkin kasvoivat.

Edustajisto vahvisti tilinpäätöksen ja antoi hallitukselle vastuuvapauden. 

Ystealta ponsiesitys

Jäsenyhdistys Ystean edustajat tekivät edustajistossa ponsiesityksen, jossa ehdotettiin kehittämisideoita ERTOn opiskelija- ja oppilaitostoimintaan ja liiton näkyvyyden parantamiseksi opiskelijoiden keskuudessa. Koulutettu tutor voisi esimerkiksi vetää työelämän abc-luentoja opiskelijoille, esitellä ERTOa ja jäsenyhdistyksiä oppilaitoksissa ja opiskelijatilaisuuksissa sekä toimia jäsenhankkijana.

Edustajisto keskusteli ponsiesityksestä ja piti sitä tärkeänä. Edustajisto päätti hyväksyä ponnen ohjenuoraksi hallitukselle liiton opiskelijatoiminnan kehittämiseksi.