Uuden keskusjärjestön strategia painottaa tulevaisuuden työelämää

Uuden palkansaajakeskusjärjestön selvitystyöhön osallistuvat ammattiliitot kokoontuivat Helsingissä 25.5. Tapaamisessa liitot tarkensivat hankkeen aikataulua ja päättivät järjestön strategiasta. ERTO on mukana selvityshankkeessa. 

Aiesopimus uudesta keskusjärjestöstä on tarkoitus allekirjoittaa toukokuussa 2016. Toiminnan aloittamiseen liittyvät valmistelut ajoittuvat syksyyn 2016. Varsinaisen toimintansa uuden organisaation on määrä aloittaa vuoden 2017 alussa.

Hanketta vetävä projektipäällikkö Juha Heikkala painottaa, että suomalaisen palkansaajakentän rakenneremontin taustalla vaikuttavat maailmanlaajuiset muutokset työnteossa ja työmarkkinoilla.

– Uuden keskusjärjestön toiminta-ajatus on olla vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sopija myös tulevaisuudessa. Palkansaajat katsovat eteenpäin, ja näkymää työelämästä muokataan kymmenen vuoden päähän.

– Järjestöä synnyttäville liitoille on tärkeää, että nuoret ottaisivat muutoksen omakseen. Moniarvoisuus, sitoutumattomuus ja digitalisaation verkottamassa maailmassa kansainvälisyys ovat hankkeen avainsanoja. Keskiöissä ovat myös koulutus ja merkityksellinen työ.

Selvitystyöhön ilmoittautuneet 49 ammattiliittoa edustavat yhdessä noin 1,7 miljoonaa palkansaajaa.

– Hankkeeseen osallistuu liittoja kaikista nykyisistä keskusjärjestöistä ja niiden ulkopuolelta. Mukaan voi edelleen liittyä myös uusia liittoja. 

Seuraava liittojen kokous pidetään marraskuussa. Ennen sitä hanketta vievät eteenpäin työryhmät. Uuden keskusjärjestön selvitystyötä voi seurata hankkeen verkkosivuilta www.uusikeskusjarjesto.fi