Työtuomioistuimen päätös lomarahan maksamisesta työsuhteen päättyessä huolinta-alalla

Huolinta-alaa on pitkään kalvanut työehtosopimusosapuolten välillä ollut tulkintaerimielisyys koskien lomarahan maksamista työsuhteen päättymistilanteissa.

- ERTOn tulkinnan mukaan on lomaraha ollut enemmän automaatio, eli se tulisi maksaa kaikista pitämättömistä lomista (lomakorvaus) työsuhteen päättyessä, riippumatta siitä kumpi osapuoli on työsuhteen päättänyt, kunhan toimihenkilö on noudattanut työehtosopimuksen mukaista irtisanomisaikaansa.

- Palvelualojen työntajien PALTAn tulkinta taasen on ollut se, että se maksetaan lomakorvauksesta vain ja ainoastaan silloin kun toimihenkilö siirtyy vanhuus-, rintamamies-, työkyvyttömyyseläkkeelle sekä varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle. Myös tilanteissa, joissa toimihenkilön loma keskeytyy työsuhteen päättymisen vuoksi, maksetaan lomaraha pitämättä jääneistä vuosilomista.

Työtuomioistuin on 10.4.2015 antamallaan päätöksellä (TT: R96/14) vahvistanut työnantajaliiton tulkinnan Huolinta-alaa velvoittavaksi.

Lisätietoja: ERTOn Työsuhdeneuvonta