Mainosalan myynti kasvussa, työllisyys ei

Mainostoimistojen, markkinointitutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaisista 83 % odottaa myynnin kasvavan tai pysyvän ennallaan omalla työpaikallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Myynnin heikkenemistä odottaa 17 %. Työllisyys ei ole parantumassa.

- Mainos-, media- ja viestintäala kasvaa, mutta työllisyyden parantuminen antaa vielä odottaa itseään. Alan ammattilaiskyselyssä 38 prosenttia odottaa myynnin kasvua omalla työpaikallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 45 prosenttia myynnin pysymistä ennallaan. Ammattilaisista 22 prosenttia odottaa oman työpaikkansa henkilöstön määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja 25 prosenttia odottaa määrän laskevan. Alan heikko työllisyys ei ole parantumassa lähiaikoina, toteaa Toimihenkilöliitto ERTO ry:n puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Mainostoimistoissa, markkinointitutkimus- ja digimedia-alalla 60 prosenttia tekee ylitöitä. Ylityöt korvataan jollakin tavalla 92 prosentille. Ylitöitä ei korvata lainkaan noin kahdeksalle prosentille. Työaikalain mukaisesti ylityöt korvataan 18 prosentille ja 46 prosentille ne korvataan ilman työaikalain määräämää korotettua palkkaa korvaamalla ylityöt esim. tunti-tunnista vapaana.

- Mainos-, media- ja viestintäalalla tehdään paljon ylitöitä ja ne korvataan kohtuullisesti. Kuitenkin alalla rikotaan edelleen työaikalakia jättämällä työaikalain määräämät ylitöiden korotusosat maksamatta korvaamalla ylityö esim. vapaana tunti-tunnista -periaatteella, toteaa Juri Aaltonen.  

Tiedot ilmenevät Toimihenkilöliitto ERTO ry:n ja sen jäsenjärjestö Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n kyselytutkimuksesta, johon vastasi reilu 200 edellä mainituilla aloilla työskentelevää. Vastaajista naisia on noin 71 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 55 prosentilla on joko ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulu-/yliopistotutkinto.

Palkat jäässä

Mainos- ja viestintäalalla ei ole sitovaa työehtosopimusta ja sopimuksettomuus näkyy.  Noin puolet alan ammattilaisista ei ole saanut lainkaan palkankorotusta vuoden 2013 jälkeen. Viidesosa on saanut edellisen palkankorotuksen vuonna 2011 tai sitä aiemmin. Tilanne on kestämätön.

- Yli 10 prosenttia suomalaisista tekee työmarkkinoittemme valuvian takia töitä ilman työehtosopimusten tuomaa turvaa. On erittäin valitettavaa, että voimassa olevan työllisyys- ja kasvusopimuksen kirjauksista huolimatta ei ole päästy sopuun sopimuksettomien alojen yhdenvertaisen palkkakehityksen turvaavasta työmarkkinamallista. Asiaan on saatava korjaus seuraavalla neuvottelukierroksella, linjaavat Toimihenkilöliitto ERTO ja MaMa ry.

Alalla tarvitaan koulutusta

Yli puolet (54 %) mainostoimistoissa, markkinointitutkimus- ja digimedia-alalla työskentelevistä ei ole saanut nykyisen työnantajan palveluksessa lainkaan työhön liittyvää työnantajan järjestämää palkallista koulutusta. Koulutukseen päässeiden koulutukseen käytetty aika on viimeisen vuoden aikana ollut yli puolella enintään kaksi työpäivää. Keskimääräinen aika oli neljä työpäivää.

- Nopeasti kehittyvällä markkinointi- ja viestintäalalla ammattitaidon päivitys ja ylläpito koulutuksen kautta on menestyksen elinehto. Työnantajat eivät näytä ymmärtäneen koulutuksen merkitystä, sanoo MaMa ry:n puheenjohtaja Kaarina Pehkonen.

- Markkinointi- ja viestintäalan työvälineet ja tavat muuttuvat poikkeuksellisen kovaa vauhtia.  Tästä huolimatta alan ammattilaiset saavat ammatillista koulutusta jopa vähemmän kuin toimihenkilöt keskimäärin, kertoo Toimihenkilöliitto ERTO ry:n puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Lisätietoja:

- Puheenjohtaja Juri Aaltonen, ERTO, p.040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi
- Asiantuntija Kristina Pohja, ERTO, p. 09 6132 3263, kristina.pohja@erto.fi
- Puheenjohtaja Kaarina Pehkonen, MaMa, p. 040 7626 286, kaarina.pehkonen@erto.fi

MaMa ry on Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenjärjestö. MaMa toimii markkinointiviestinnän-, tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaisten yhdyssiteenä ja edunvalvontajärjestönä. MaMan tavoitteena on yhteisesti sovitut työolot ja edut: luova tekijä tarvitsee tilaa toteuttaakseen taitojaan. MaMan jäsenet työskentelevät markkinoinnin, mainonnan, visuaalisten toteutusten, verkkosuunnittelun, digitaalisten ratkaisujen, pelien, muotoilun ja markkinointitutkimuksen parissa.