TSN voitti työehtosopimuksen soveltamisalariidan työtuomioistuimessa

ERTOn, Tehyn ja SuPerin muodostama Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry on voittanut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta koskevan soveltamisalariidan työtuomioistuimessa.

Jutussa oli kyse siitä, kuuluiko yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta soveltaa myös yksikön päällikkönä toimineeseen työntekijään.

Työehtosopimuksen 1 §:n mukaan sopimus ei koske yrityksen johtoa, itsenäisten osastojen päälliköitä sekä vastaavia esimiesasemassa olevia henkilöitä, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työsuhteen ehtoja määriteltäessä. Tällä tarkoitetaan sellaisia yrityksen johtoon kuuluvia, itsenäisten osastojen päälliköitä sekä vastaavia esimiesasemassa olevia henkilöitä, joiden pääasiallisiin tehtäviin kuuluu työnantajan edustajana toimiminen. 

Työnantajan näkemys

Työnantajan näkemyksen mukaan työntekijä oli toiminut itsenäisen osaston päällikkönä ja suurempi osa hänen työajastaan oli yksikön johtamista ja henkilöstöasioiden hoitoa kuin suorittavaa työtä.

Lisäksi työnantajan mukaan työntekijän asemaa oli arvioitava siltä kannalta, millaiseksi se olisi muodostunut työsuhteen jatkuessa. Kyse oli hyvin lyhyestä työsuhteesta ja työsuhde sijoittui poikkeukselliseen ajankohtaan, jolloin yksikön toiminta oli ollut vasta käynnistymässä. 

Työtuomioistuimen päätös

Työtuomioistuimen mukaan tapauksen arvioinnissa oli olennaista työntekijän tosiasiallisten työtehtävien sisältö sellaisena kuin ne ovat työsuhteen aikana olleet. Esitetyn henkilötodistelun perusteella työtuomioistuin katsoi, että työntekijän tehtäviin oli jossain määrin kuulunut työnantajan edustajana toimimista, mutta työtehtävät olivat kuitenkin pääosin koostuneet hoitotyöstä ja yhteydenpidosta asiakkaisiin.

Siten työtuomioistuin totesi, ettei työntekijän pääasiallisena tehtävänä ollut työnantajan edustajana toimiminen ja häneen työsuhteessaan oli tullut soveltaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. 

Lisätietoja: lakimies Saara Arola, p. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi