Taloushallintoalalle neuvottelutulos palkankorotuksista

Toimihenkilöliitto ERTO ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat sopineet Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson mukaisista korotuksista taloushallintoalalle 1.11.2015 lukien.

Taloushallintoalaa koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskentelevien toimihenkilöiden palkoista ja työehdoista. 

1.11.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan yleiskorotuksella seuraavasti:

  • 16 euron yleiskorotuksella kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla.
  • Vaativuustasojen vähimmäispalkkoja korotetaan 16 eurolla.
  • Tuntipalkkaisen työntekijän tuntipalkkaa korotetaan 0,10 euron yleiskorotuksella kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla.
  • Osa-aikatyössä palkankorotus on samassa suhteessa alempi kuin työntekijän työaika on työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 0,43 prosentilla. 

Palkkataulukot 1.11.2015 lukien »

Neuvottelutulos käsitellään vielä sopijajärjestöjen hallituksissa. 

Lisätietoja: lakimies Helena Lievonen, p. 09 6132 3246, helena.lievonen@erto.fi