Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenet vaativat sopimista

ERTOn jäsenistä 88 % vaatii sopimaan vaihtoehtoisista toimenpiteistä maan hallituksen ilmoittamille leikkauksille. 12 % vastustaa kaikkia leikkauksia eikä suostu neuvotteluihin. Yksittäiset jäsenet haluavat hyväksyä hallituksen esitykset sellaisenaan.

ERTO selvitti jäsenkyselyllä halukkuutta erilaisiin vaihtoehtoihin hallituksen leikkauksille. Jäsenistä 88 % on valmiita pitkäaikaisiin, maltillisiin palkankorotuksiin. Lomarahan määrästä neuvottelemiseen on valmis 71 %. Työajan pidentäminen vähintään 5 minuutilla olisi harkittavissa 46 %:lle.

- Jos palkankorotukset toteutetaan äärimaltillisesti vuoteen 2020 saakka, voidaan sillä kattaa lähes kokonaan hallituksen tavoittelema kilpailukyvyn parantuminen. Lomarahan leikkaaminen neljäsosalla toisi 1,2 % säästöt ja työajan pidentäminen viidellä minuutilla päivässä 1,25 % säästöt ja näiden yhdistäminen työnantajamaksujen alentamiseen 1,72 %:lla alentaisi palkkakustannuksia enemmän kuin mitä hallitus on tavoitellut. Kaikkea ei siis tarvitse edes toteuttaa, sanoo ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen. 

- Vaadimme reilua ja oikeudenmukaista ratkaisua, jossa pieni- ja keskituloiset palkansaajat eivät joudu kaikkein suurimman taakan alle. Ylivoimainen enemmistö ERTOn jäsenistä ei suostu edes keskustelemaan ylityö-, sunnuntai- ja sairauskorvausten heikentämisestä tai arkipyhien muuttamista palkattomiksi, toteaa Juri Aaltonen.

Solidaarisuusveron korottamista ja kertyneiden tulojen käyttämistä työnantajamaksujen alentamiseen kannattaa 80 %. Ansiotuloverotuksen ja arvonlisäveron korotusta vastustetaan.

- Lähes puolet kyselyyn vastanneista haluaa lisää yrityskohtaista paikallista sopimista. Ertolaisille kelpaa paikallinen sopiminen, toteaa Juri Aaltonen.

Puolet ertolaisista haluaisi parantaa yritysten toimintaedellytyksiä lisäämällä henkilöstön oikeutta palkalliseen koulutukseen (53 %) ja kannustamalla mahdollisimman laajaan paikalliseen, yritystason sopimiseen työehtoasioissa (48 %). Ertolaiset haluavat parantaa henkilöstön edustajien asemaa esimerkiksi lisäämällä koulutusoikeutta, parantamalla irtisanomissuojaa ja/tai antamalla lisää aikaa tehtävän hoitamiseen.

Tulokset ilmenevät Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenkyselystä, johon vastasi vuorokaudessa noin 3200 jäsentä. Vastaajista 79 % oli naisia.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi