Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sovittu palkankorotukset 1.1.2016 lukien

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson mukaisista palkankorotuksista 1.1.2016 lukien.

Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 alkaen 17,33 € kuukaudessa.

Mikäli kuukausi- tai taulukkopalkka on 3687,23 € tai yli, niin korotus on 0,47 %.

Osa-aikatyössä korotuksen suuruus määräytyy suhteessa työaikaan. 

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettukorvauksia korotetaan 1.1.2016 lukien 0,47 % pyöristäen lähimpään senttiin.

Neuvottelutulos käsitellään vielä sopijajärjestöjen hallituksissa.

Lisätietoja: lakimies Saara Arola, p. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi