Markkinointiviestinnän alalle palkankorotussuositus

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenjärjestö MaMa ry ovat antaneet markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian aloille palkankorotussuosituksen, jonka mukaan henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2015 alkaen 0,4 %. Palkankorotussuositus pohjautuu työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimukseen.

ERTOn ja MaMan kuluvana syksynä markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian toimialoilla tekemän palkka- ja työehtokyselyn mukaan keskikuukausipalkka markkinointiviestinnän toimialoilla syyskuussa 2015 oli 2.923 euroa.

ERTOn ja MaMan julkaisemassa suosituksessa kerrotaan tehtävänimikekohtainen peruspalkkataso ja annetaan vähimmäissuositus palkankorotusten suuruudesta. Henkilökohtaisen palkan nostamisesta voi jokainen sopia suoraan työnantajansa kanssa. 

- Matka-aika korvattiin työmatkoilla matkustamisesta lähes puolelle vastanneista ja bonuksia maksettiin joka kymmenennelle. Kokoaikaisessa vakituisessa työsuhteessa oli yhdeksän kymmenestä, toteaa ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Palkkatutkimukseen vastasi 271 mainos-, media-, digimedia- ja markkinointitutkimusalalla työskentelevää. Koulutuspohja oli lähes 50 prosentilla vastaajista ammattikorkeakoulu, noin kolmasosalla ammatillisen tai toisen asteen ja 8 prosentilla ylempi korkeakoulututkinto.

- Ilahduttavaa on alan positiiviset näkymät. Kyselyyn vastanneiden mukaan 35 prosentissa yrityksistä myynnin arvioidaan lisääntyvän ja henkilöstönkin lisääntymistä odotetaan neljänneksessä yrityksissä. Noin puolessa tilanne säilyy ennallaan, MaMan puheenjohtaja Kaarina Pehkonen sanoo.

Tavoitteena alan yhtenäiset pelisäännöt

ERTOn ja MaMan palkkatutkimuksissa selvitetään alan palkkatason lisäksi myös toimialan työehtoja. Työehdot alalla ovat kyselytulosten mukaan kirjavia ja yhtenäisiä pelisääntöjä kaivataan.

- Työehdoissa on kysymys ennen kaikkea työhyvinvoinnista, MaMan puheenjohtaja Kaarina Pehkonen muistuttaa.

-Markkinointiviestinnän alan on aika muuttua työmarkkinoilla salonkikelpoiseksi ja sopia kollektiivisesti koko alan työsuhteiden vähimmäisehdoista. ERTOn tavoitteena on saada alalle yleissitova työehtosopimus. Omalla työehtosopimuksella varmistettaisiin, että tälläkin alalla saadaan työelämän perusasiat kuntoon. Esimerkiksi palkankorotukset annettaisiin kuten muillakin aloilla, sanoo Juri Aaltonen.

Vähimmäispalkkataulukko 1.10.2015 alkaen » 

MaMa ry on Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys. MaMa on markkinointiviestinnän-, tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaisten yhdysside ja edunvalvontajärjestö. MaMan tavoitteena on yhteisesti sovitut työolot ja edut: luova tekijä tarvitsee tilaa toteuttaakseen taitojaan. MaMan jäsenet työskentelevät markkinoinnin, mainonnan, visuaalisten toteutusten, verkkosuunnittelun, digitaalisten ratkaisujen, pelien, muotoilun ja markkinointitutkimuksen parissa.

Lisätietoja:

- Puheenjohtaja Juri Aaltonen, ERTO, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi
- Puheenjohtaja Kaarina Pehkonen, MaMa, p. 040 7626 286, kaarina.pehkonen@erto.fi
www.mamary.fi
www.erto.fi/palvelut/palkkasuositukset