Järjestöpäivät kokosivat alueväkeä Siuntioon

ERTOn Järjestöpäiviä vietettiin aurinkoisessa Siuntiossa 3.-4.10. Järjestöpäivät on liiton aluejärjestöjen ja jäsenyhdistysten aktiivien vuosittainen, koulutuksellinen tapaaminen.

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen kertoi ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja ERTOn jäsenkyselyn tuloksista. Jäsenkyselyllä kysyttiin jäsenistön halukkuutta ja valmiuksia vaihtoehtoisiin leikkauksiin maan hallituksen esittämille leikkauksille. ERTOn jäsenet vaativat sopimista -tiedote »

Psykologi-vuorovaikutusterapeutti Silja Salmi ja vuorovaikutuskouluttaja Oskari Salmi Mieli Mukana Oy:stä valmensivat järjestöväkeä positiivisesta psykologiasta, tunteiden huomioon ottamisesta ja innostuksesta. Asioita päästiin kokeilemaan käytännössä erilaisten veikeiden harjoitusten avulla.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Teemu Miettinen vinkkasi tapahtumien järjestämisessä ja markkinoinnissa tärkeistä ja huomioitavista seikoista. Suunnitteilla on tapahtumien verkkokauppa helpottamaan ilmoittautumisten keruuta ja rahaliikennettä. Viritteillä on myös tapahtuman taloussuunnittelua helpottava laskuri.

Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt kertoi keinoista löytää imua tapahtumiin ja toimintaan. Hän esitteli jäsenistön ikärakennetta alueilla tapahtumien kohdentamisen tueksi. Jäseniltä on tullut paljon toiveita esimerkiksi perhetapahtumista.

Ekonomisti Lauri Uotila DanskeBankista valotti rahoitusmarkkinoiden ja taloussuhdanteiden tilannetta ja näkymiä.

Lisäksi aluejärjestöjen puheenjohtajat palaveerasivat ja jakoivat vuoden ajalta parhaita ideoitaan, onnistumisia ja opiksi otettavia asioita.   

Vuoden aluejärjestö: Pohjois-Pohjanmaa

Vuoden aluejärjestöksi valittiin Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö. He järjestivät eniten tilaisuuksia kaudella 2014–2015 ja osallistujien määrä tilaisuuksissa on ollut erinomainen. Tilaisuudet ovat olleet kekseliäitä, monipuolisia ja ERTO on tuotu niissä esiin positiivisella tavalla. Tilaisuuksissa on lisäksi huomioitu innostavalla tavalla myös jäsenhankinnallinen näkökulma.

Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö osallistui näkyvästi myös palkansaajien #STOP-mielenilmaukseen Oulussa 18.9.2015 ja keräsi mediahuomiota paikkakunnalla.

Onnittelut voittajalle!

Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestön hallitusta: Kaisu Hurskainen, Marja Pehkonen, Sirkka Inkilä, Virva Ryynänen ja Ritva Väyrynen.

Poliitikkojen kaksintaistelu Antti Rinne vs. Anne Berner

Poliitikkojen kaksintaistelussa kohtasivat liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Aiheena oli ”Tavoitteena kasvu ja työ – mitä työelämästä pitää uudistaa?

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. 

Berner kertoi olevansa ehdottomasti sopimisen kulttuurin ja sopimisen yhteiskunnan kannalla. Hän korosti yritysten olevan juuri niin vahvoja kuin mitä niiden henkilöstö on. Berner halusi, että työnantajat voisivat sopia asioista suoraan henkilöstön kanssa, jotta voidaan lisätä työtä ja työllisyyttä. Paikallisen sopimisen määrittelyn hän myönsi vaativan vielä täsmentämistä, jotta kaikki puhuvat varmasti samasta asiasta. 

- Työelämän osalta tarvitaan yhteistä päätöksentekoa ja kolmikantaista sopimista, mutta emme ole löytäneet yhteistä näkökulmaa. Keskusteluissa ovat kaikki osapuolet epäonnistuneet, vaikka yhteinen tavoite on hyvä työllisyysaste. Työn on aina oltava kannattavaa ottaa vastaan ja antaa. Suomi tarvitsee 15 prosentin kehityksen niin kustannuskilpailukyvyssä kuin tuottavuudessakin. Tästä emme voi tinkiä, mutta erilaisia keinoja voidaan hakea tavoitteeseen pääsemiseksi, Berner sanoi. 

- Selviämme lisäämällä työn määrää, investointeja ja hyvää politiikkaa. Ahkeruudella ja työllä on merkitystä erityisesti silloin kun menee heikommin. Etuoikeutettujen eli työssä olevien on nyt tehtävä enemmän työtä, jotta saadaan työllisyys kasvuun ja voidaan myöhemmin työllistää enemmän, Berner linjasi. 

Maan hallituksen linjaukset lomarahoista ovat olleet epäselviä ja häilyväisiä. Bernerin mukaan tarkoituksena on säätää lomarajoista laeilla, jolloin kaikille siis tulisi lomaraha. Hän kertoi, että enimmäismäärä säädetään pienemmäksi kuin nykyisin, mutta etuus tulee kaikille. Lain laatimisen lähtökohtana hän sanoi olevan yhtäläinen etuus ja velvoite kaikille.

Antti Rinne painotti paikallisen sopimisen olevan mahdollista, kun työnantajan ja työtekijäpuolen välillä on luottamusta.

- Paikallisten sopimusten on oltava sitovia eikä niillä saa heikentää työehtosopimusten tasoa, Rinne korosti.

Rinne muistutti, että myös sopimuksettomilla aloilla työskentelevien noin 200 000 työntekijän työehdoista on huolehdittava. ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen muistutti ERTOn ottaneen tämän ryhmän erityishuomion kohteeksi. 

- Liian helposti siirretään tuotanto ulkomaille halvempien työkustannusten tarkoituksena jakaa enemmän osinkoja omistajille. Työaikojen pidentäminen ei tuo lisää työpaikkoja. Oikea tapa lisätä työllisyyttä on tuottaa ja tukea innovaatioita, tutkimusta ja tuotekehitystä. Osaamisesta ja koulutustasosta ei saa leikata. Pakkolait ainoastaan leikkaavat ostovoimaa ja hiljentävät kotimaista kysyntää, Rinne sanoi. 

- Tässä on synnytetty julkinen paniikki teemalla ”nyt pitää leikata”. Se ei johda mihinkään! Meillä on vaihtoehtoja ja olemme niitä esittäneet, mutta hallitus on karjunut vastaukseksi "ei käy", Rinne huomautti. 

Teksti ja kuvat: viestintäpäällikkö Kristiina Ahonen