Paikallinen sopiminen kannustaa jäsenyyteen

Yhdenvertainen, vastuullinen ja järkevästi organisoitu paikallinen sopiminen on kaikkien etu. Sopiminen edellyttää osaamista ja tietoa.

Hallituksen nimeämän selvitysmies Hietalan tänään esittämien paikallisen sopimisen uudistusten toteuttaminen lisäisi osaamisen tarvetta työpaikoilla. Työnantajien, luottamusmiesten ja ihan jokaisen työntekijän tarve ymmärtää omat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä lakien sisältö korostuisi esitysten toteutuessa massiivisesti.

- Paikallisen sopimisen lisääminen korostaa entisestään sekä työnantajan että työntekijän järjestäytymisen tärkeyttä. Ilman liiton apua joutuu työntekijä helposti huutolaispojaksi esimiesten vaatiessa työehtojen heikennyksiä. Työnantajakin voi ilman kunnon tietoja ajaa lakirikkomuksilla karille, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Hallitus on asettanut paikallisen sopimisen tavoitteeksi mm. kilpailukyvyn parantamisen, yritysten yhdenvertaisuuden lisäämisen ja henkilöstön aseman parantamisen yritysten päätöksenteossa.

- Selvitysmies Hietalan esitykset lisäisivät epävarmuutta ja turvattomuutta työpaikoilla. Tämä ilmenee mm. siinä, että alle 30 hengen yrityksissä henkilöstön tiedonsaantioikeudet eivät olisi käytännössä lisääntymässä, mutta työnantajan laista ja sopimuksista poikkeamismahdollisuudet laajentuisivat. Kun esitysten ajatuksena on sallia kaikissa pienissä yrityksissä työehtosopimusten muotomääräykset sivuuttava sopiminen, voi vastassa olla laajasti epäselvyyksiä ja riitoja paikallisten sopimusten laillisuudesta ja sisällöstä. Juristeille tulee riittämään töitä, pelkää Juri Aaltonen.

Toimihenkilöliitto ERTO haluaa lisätä paikallista aitoa yhdenvertaista sopimista.

- Hietalan esitykset henkilöstön aseman parantamiseksi ovat hyviä, mutta riittämättömiä. Jos halutaan oikeaa sopimista, pitää henkilöstöllä olla mahdollisuudet riittävään informaatioon ja aidot mahdollisuudet osallistua yrityksen toiminnan kehittämiseen. Järkevä työnantaja ottaa henkilöstön avoimesti mukaan yrityksen toiminnan kehittämiseen. Vaikutusmahdollisuuksien antaminen sitouttaa ja tukee yhteisten sopimusten tekemistä, sanoo Juri Aaltonen

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi
, Twitter: @juri_aaltonen