Palkankorotukset sosiaalialan järjestöissä

Sosiaalialan järjestöjen alalla on saavutettu neuvottelutulos palkkaratkaisusta. Toimihenkilöliitto ERTO ja Sosiaalialan työnantajat ovat sopineet työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista palkankorotuksista 1.1.2016 alkaen.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 lukien 15 eurolla. Toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan myös 15 eurolla, ellei taulukkokorotuksesta johdu korkeampaa korotusta.

Osa-aikatyössä korotuksen suuruus määräytyy suhteessa työaikaan. 

Tuntipalkkoja korotetaan 0,11 eurolla.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettukorvauksia korotetaan 1.1.2016 lukien 0,47 prosentilla.

Lisätietoja: lakimies Kaisu Ahtola, kaisu.ahtola@erto.fi, p. 09 6132 3266