Neuvottelutulos Runkosopimuksen palkankorotuksista 1.11.2015 lukien

ERTO ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat päässeet neuvottelutulokseen Runkosopimuksen piirissä työskentelevien palkankorotuksista marraskuun alusta lukien.

Runkosopimuksen palkat nousevat 20 euroa kuukaudessa tai 0,54 %.

Neuvottelutulos perustuu keskusjärjestöjen kesällä saavuttamaan ratkaisuun Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisesta kaudesta, jonka pituus Runkosopimuksessa on 15 kk. Palkankorotus on suhteutettu sopimuskauden pituuteen. Tekstimuutoksia ei tule, mutta luottamusmieskorvausta nostetaan 1.11.2015 lukien 0,54 %. Runkosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka.

ERTOn ja PALTAn välistä Runkosopimusta sovelletaan niillä työpaikoilla, joilla ei ole erillistä työehtosopimusta ja joissa on sovittu Runkosopimuksen noudattamisesta. Myös työsopimuksella yksittäisten työntekijöiden kanssa on sovittu Runkosopimuksen noudattamista ns. muina ehtoina. 

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Matti Orkovaara, puh. 09 6132 3248, matti.orkovaara@erto.fi