Ystean Kumppanuusklubi ehdolla Vuoden Välkyksi

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS on julkaissut Vuoden Välkky 2015 -ehdokkaat. ERTOn jäsenyhdistys Ystean Kumppanuusklubi on ehdolla! Käy tutustumassa Välkky-ehdotuksiin ja äänestä suosikkiasi. 

Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto TJS jakaa joka vuosi Vuoden Välkky -palkinnon sellaisesta ammattiyhdistyksen toiminnasta tai ideasta, mikä on edesauttanut yhdistyksen kehittymistä, vaikuttavuutta, jäsenpalvelua tai jäsenten yhteenkuuluvuutta. Tänä vuonna Vuoden Välkky -ehdotuksia tuli seitsemän.

TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio. 

Ystean Kumppanuusklubi

Oulun Kumppanuuskeskuksessa toimii YSTEAn Kumppanuusklubi, joka on yksin työskentelevien järjestötyöntekijöiden verkosto. Klubin jäsenet ovat eri työnantajien (sosiaali- ja terveysalan järjestöjen) työntekijöitä, ja toimivat pääasiassa itsenäisesti aluetoimijoina. Jäseniä on noin 35.

Tarve klubitoiminnalle on syntynyt, kun työntekijöiltä on puuttunut kollegiaalinen vertaistuki. Tähän on syynä se, että työelämän muutoksissa valtakunnallisten järjestöjen toimintaresurssit ovat huomattavasti vähentyneet. Aluetoimistojen määrä ja työntekijämäärät jäljelle jääneissä toimistoissa ovat vähentyneet, joten aluetyöntekijöiden työntekoalueet ovat kasvaneet samalla kun työnkuvat ovat laajentuneet. Aiemmin työpaikalta saatu vertaistuki jää työntekijöillä helposti pääkaupunkiseudulla toimivissa keskustoimistossa käyntien ja tietotekniikan varaan. Samaan aikaan työelämä on alkanut vaatia yhä laajempaa verkostoitumista, vuorovaikutustaitoja ja monialaosaamista näiltä yksin työskenteleviltä asiantuntijoilta. Kollegiaalisen tuen löytämisellä on siksi ammatissa toimiville erityinen merkitys.

Kun Ouluun avattiin vuonna 2007 Kumppanuuskeskus, sinne muutti lähes kaikki Oulussa toimivat valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Vuotta myöhemmin virisi ajatus työpaikkaosaston perustamisesta ystealaisille ja Kumppanuusklubi perustettiin.

Klubin toiminta-ajatus on järjestää säännöllisesti yhteistoimintaa ja jäsentapaamisia. Toiminnan tavoitteet ovat:

  • lisätä yhteistoimintaa ja yhteishenkeä Kumppanuus klubin jäsenten kesken
  • toimia yhtenä jäsenpalveluna jäsenistölle
  • edistää ammattiyhdistyksen kehittymistä ja vaikuttavuutta
  • perusjäsenten työssä jaksamiseen ja työpaikan epäkohtien korjaamiseen vaikuttamista
  • luoda mahdollisuus keskinäiselle vuorovaikutukselle ja kokemusten vaihtamiselle
  • lisätä työntekijöiden tietoisuutta työsuhdeasioista
  • edistää työhyvinvointia yhteisen toiminnan avulla
  • saada lisää jäseniä mukaan osaston toimintaan
  • kehittää klubitoimintaa

Tapaamisissa hyödynnetään sekä liiton että jäsenyhdistyksen asiantuntijoita. Toimintaa suunnitellessa kuunnellaan jäsenten toiveita ja tarpeita. Toiminnasta pidetään vuosittaista toimintakalenteria, johon on koottu omien tapahtumien lisäksi muita YSTEAn valtakunnallisia sekä ERTOn ja STTK:n alueellisia tapahtumia.

http://www.ihimiset.fi/fi/kumppanuuskeskus 

Äänestysaikaa 30.11.2015 saakka

Voittajaa voi äänestää maanantaihin 30.11. saakka. Eniten ääniä kerännyt ehdokas saa yleisöäänestyspalkinnon. TJS:n hallitus valitsee virallisen voittajan. Voittajat julkistetaan 14.12. TJS:n verkkosivuilla, facebookissa ja twitterissä.

Kaikki ehdokkaat ja äänestyslinkki: http://www.tjs-opintokeskus.fi/ajankohtaista/vuoden-valkky-2015-ehdokkaat