Taloushallintoalan työllisyys heikkeni ja ansiokehitys hyytyi

Taloushallintoalan yleisimmän palkkanimikkeen kirjanpitäjän säännöllisen työajan keskimääräinen kuukausiansio syyskuussa 2015 oli 2.486 euroa (nousua vuodesta 2014 oli 0,7 %, edellisenä vuonna nousua 1,8 %). Toiseksi yleisimmän nimikkeen palkanlaskijan keskimääräinen ansio oli 2.470 euroa (nousua vuodesta 2014 oli 0,9 %, edellisenä vuonna 5,7 %). Yleinen ansiokehitys samana aikana oli koko maassa 1,1 % (edellisenä vuonna 1,2 %).

- Taloushallintoalan ansiokehitys hyytyi vuonna 2015. Vuosi sitten ansiot nousivat selvästi yli yleisen ansiokehityksen, mutta nyt alan palkat jäivät noin 0,3 % alle koko maan ansionousun. Samaan aikaan alan työllisyys heikkeni. Työttömyysaste nousi vuodessa 1,6 prosenttia ja on nyt 7,4 prosenttia. Maan yleinen työttömyysprosentti oli syyskuussa 8,4, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Taloushallintoala on edelleen vahvasti naisvaltainen ja miesten osuus kasvaa hitaasti. Toimihenkilöliitto ERTOn taloushallintoalan palkkakyselyyn vastanneista 93 prosenttia oli naisia. Yleisimmät tutkintonimikkeet alalla ovat merkonomi ja tradenomi. Alan KLT-ammattitutkinto on 14,3 prosentilla, palkkahallinnon PHT-tutkinto 5,8 prosentilla ja taloushallinnon ammattitutkinto 20,3 prosentilla.

Tavoitteena yleissitova tes

- Taloushallintoalan palkat eivät edelleenkään vastaa työn vaativuutta eikä alan työtä arvosteta sille kuuluvalla tavalla. Työn vaativuus kasvaa koko ajan, mutta palkkakehitys ei viime vuonna pysynyt edes yleisen ansiokehityksen kyydissä. ERTO tavoittelee taloushallintoalalle yleissitovaa työehtosopimusta, sanoo Juri Aaltonen.

Taloushallintoalalla työskenteleminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Tämä näkyy KLT-, PHT-, taloushallinnon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tehneiden määrän kasvuna vuosittain. Työehtosopimuksen palkkausjärjestelmässä on otettava nykyistä paremmin huomioon toimihenkilön koulutus ja pätevyys.

- Koulutuksen ja osaamisen kasvun pitää näkyä sekä palkassa että työn arvostuksessa, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys Taloushallintoalan ammattilaiset ry:n puheenjohtaja Jaana Monto.

Taloushallintoalan ammattilaiset ry on taloushallintoalan edunvalvontaan keskittynyt Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys, joka edustaa taloushallintoalan ammattilaisia koulutustaustasta riippumatta. Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja.

Taloushallinnon säännöllisen työajan kuukausiansiot fraktiileittain ja keskiarvo 9/2015. (Lähde: Toimihenkilöliitto ERTO ry:n palkkatutkimus, N:533) 

  25 %

50 %,
mediaani

75 % Keskiarvo
Kirjanpitäjä    2156 2467 2750 2486
Kokemus        
alle 5 v 1859 2100 2300 2144
5–10 v 2162 2381 2540 2395
11–15 v 2327 2660 2980 2684
16–20 v 2200 2510 2970 2580
21–25 v 2445 2710 2940 2681
yli 25 v 2453 2668 2850 2702
Palkanlaskija 2220 2400 2715 2 470
Kokemus        
alle 5 v 2156 2312 2555 2334
5–10 v 2178 2293 2740 2411
11–15 v 1936 2330 3227 2531
16–20 v 2658 2720 3285 2888
21–25 v 2370 2765 2955 2697
yli 25 v 2412 2485 2568 2481
Toimisto-
päällikkö
2715 3248 3700 3292
Toimisto-
sihteeri
1966 2375 2595 2312

Tiedot ilmenevät Toimihenkilöliitto ERTO ry:n taloushallintoalan jäsenille tekemästä palkkakyselystä syyskuun 2015 palkoista. Kyselyyn vastasi yhteensä 553 taloushallintoalan ammattilaista. 

Lisätiedot:

  • Helena Lievonen, lakimies, Toimihenkilöliitto ERTO ry, p. 09 6132 3246, helena.lievonen@erto.fi 
  • Jaana Monto, puheenjohtaja, Taloushallinnon ammattilaiset ry, p. 044 999 7791, jaana.monto@erto.fi
  • Juri Aaltonen, puheenjohtaja, Toimihenkilöliitto ERTO ry, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi