Neuvottelutulos terveyspalvelualan palkankorotuksista 1.1.2016 lukien

Terveyspalvelualalle on saavutettu neuvottelutulos Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson mukaisista palkankorotuksista.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 lukien 16 euroa kuukaudessa. Henkilökohtaisia 31.12.2015 voimassa olleita kuukausipalkkoja korotetaan 1.1.2016 lukien 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,47 % kuukaudessa, ellei taulukkokorotuksesta johdu korkeampaa korotusta. 

Osa-aikatyössä edellä mainittu korotuksen suuruus määräytyy sovitun työajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan suhteessa. 

Lisäksi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 31.12.2015 voimassa olleita korvauksia korotetaan 1 euro 1.1.2016 lukien. Hälytysrahaa korotetaan 1.1.2016 0,47 % pyöristäen lähimpään senttiin. 

Neuvottelutulos käsitellään vielä sopijajärjestöjen hallituksissa. 

Lisätietoja: lakimies Saara Arola, p. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi