Edustajisto päätti 2016 toiminnasta ja jäsenmaksuista

ERTOn edustajisto piti syyskokouksensa lauantaina 28.11. Helsingissä. Edustajisto päätti vuoden 2016 jäsenmaksuista ja toiminnan linjauksista.

Kokouksen aluksi puheenjohtaja Juri Aaltonen kertoi ajankohtaiskatsauksessaan mm. työmarkkina-asioista ja neuvottelutilanteesta suhteessa mm. hallituksen pakkolakiesityksiin.

Aaltonen esitteli edustajistolle toiminnan linjausten 2016­-2018 valmistelutilanteen. Tavoitteena on, että jäsenen olo olisi jokaisessa tilanteessa turvallinen. Vahvana tahtotilana on kehittää jäsenpalvelua digitaaliset mahdollisuudet edistyksellisesti huomioiden. Toiminnan linjaukset etenevät liiton hallituksen työstettäväksi ja tulevat edustajiston päätettäväksi ensi keväänä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Vuonna 2016 teemana liitossa on perhe. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestetään myös sellaisia tapahtumia, joihin voi ottaa perheen mukaan. Luvassa on myös helppo tapahtumien ”verkkokauppa”, jossa ilmoittautumisen ja mahdollisen omavastuun maksamisen voi hoitaa näppärästi samalla kerralla.  

Tammikuussa 2016 tehdään iso jäsenkysely, jossa jäsenet pääsevät vaikuttamaan liiton toimintaan. Kyselyn tulokset määrittävät suoraan toimintaa. Esimerkiksi jäsenkalenterin tuottaminen vuodeksi 2017 ratkaistaan kyselyn perusteella.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Teemu Miettinen esitteli talousarvion perusteineen edustajistolle.

Edustajisto vahvisti vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Jäsenmaksut 2016

Jäsenmaksut ovat vuonna 2016 muutoin samat kuin vuonna 2015, mutta yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on hieman pienempi ja minimijäsenmaksu nousee vähän. Minimijäsenmaksun nousu johtuu heikentyneestä työttömyystilanteesta ja sen vuoksi Finanssivalvonnan työttömyyskassalle määrittämästä minimijäsenmaksusta. Minimijäsenmaksua maksetaan palkattomalta ajalta (esim. perhevapaa, palkaton vapaa).

Varsinainen jäsen: 1,55 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta, ammatinharjoittamisesta saatavasta tulosta, työttömyyskassan maksamasta päivärahasta tai työvoimapoliittisen aikuiskoulutustuen veronalaisesta osasta taikka muusta työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Jäsenmaksu on enintään 45 €/kk ja vähintään 14,75 €/kk.

Yrittäjäjäsen: 30 €/kk. Jälkisuoja-ajalla jäsenmaksu maksetaan kuitenkin yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon mukaisesti.

Opiskelijajäsenyys on maksuton (ei sisällä työttömyysturvaa). Maksuton opiskelijajäsenyys koskee ensimmäistä kertaa ammattiliiton jäseneksi liittyvää opiskelijaa. ERTOn varsinaisena jäsenenä ollut/oleva jäsen, joka siirtyy opiskelemaan, saa opintojensa aikana jäsenmaksut minimisummalla.

Eläkeläisjäsen: 8,5 €/kk. Loppukalenterivuosi eläkkeelle siirtymisestä alkaen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsenyhdistyksiltä ei peritä jäsenmaksua eivätkä jäsenyhdistykset peri erillistä jäsenmaksua.

Kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston puheenjohtaja Ritva Väyrynen (Logistiikan toimihenkilöt) ja II varapuheenjohtaja Pirjo Favorin (Erityistoimihenkilöt ET). Täydennysvaalissa edustajiston I varapuheenjohtajaksi valittiin toimikauden loppuun Lea Karjalainen (Taloushallinnon ammattilaiset). Kokouksen sihteerinä toimi ERTOn hallintosihteeri Tuula Seppälä-Koski.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Riitta Laakso (MaMa) ja Anne Baffour (Ystea). Ääntenlaskijoiksi valittiin Kerstin Tuomela (Logistiikan toimihenkilöt), Anna Vuorisalo (Erityistoimihenkilöt ET) ja Hannu Kuusikko (Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA). Kaikki päätökset tehtiin kuitenkin yksimielisesti.             

Edustajisto koostuu ERTOn jäsenistä ja käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa.