Jäsenkyselyn satoa

Tammi-helmikuun vaihteen isoon jäsenkyselyyn vastasi yli 4000 jäsentä. Lämpimät kiitokset kaikille!

Analysoimme tulokset tarkkaan ja teemme niiden pohjalta ratkaisuja ERTOn linjauksiin, toimintaan, etuihin ja palveluihin. Lähetämme vielä erikseen koosteen vastauksista kaikille jäsenille.

Kyselyn päävoitto meni Raisiossa asuvalle jäsenelle. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Pienempien palkintojen voittajat saavat voittonsa postitse helmikuun aikana. 

96 % suosittelee

Vastaajista huimat 96 % kertoi suosittelevansa ERTOn jäsenyyttä.

Jäseneduista mielipiteitä jakaneet taskukalenteri ja ulkomaan matkustajavakuutus saivat kyselyssä vankan kannattajakunnan. Jos sinä et kalenteria tarvitse, niin voit ilmoittaa siitä liiton eAsioinnissa, niin emme lähetä kalenteria jatkossa sinulle.

Miksi jäsen ja mistä tietoa ERTOsta?

Tärkein syy jäsenyyteen oli, että liitto turvaa selustan työpaikan pulmatilanteissa. Seuraavaksi tärkeimmät olivat ansiosidonnainen työttömyysturva, työsuhdeneuvonta ja ERTOn neuvottelemat työehtosopimukset ja palkkasuositukset.

Tärkeimmäksi ERTOn tehtäväksi mainittiin vaikuttaminen työsuhteen ehtoihin ja toiseksi tärkeimmäksi henkilökohtainen jäsenpalvelu. Seuraavaksi tärkeimmät olivat vaikuttaminen työelämän lainsäädäntöön ja tiedottaminen työelämän muutoksista.

Aluejärjestöjen toivottiin eniten järjestävän teatteri-, konsertti- ja elokuvakäyntejä. Vähiten kannatusta saivat kokoukset.

Ylivoimaisesti eniten vastaajat olivat saaneet tietoa ERTOsta työkaverilta ja netistä. Seuraavaksi vaikuttavimpia olivat luottamusmiehet ja muut henkilöstön edustajat sekä ystävät.

Vastaajat

Vastaajia löytyi kaikista ikäryhmistä, eniten 37–56-vuotiaista. Naisia vastaajista oli lähes 82 %. Eniten vastaajia oli pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaalta sekä Turun ja Oulun seuduilta. Vastaajat edustivat kaikkia liiton jäsenyhdistyksiä.

Jäsenyysaika vaihteli tasaisesti alle vuodesta yli 30 vuoteen. Suurin osa oli suorittanut jonkin ammatillisen, opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon. 31 % vastaajista on suorittanut vähintään ammattikorkeakoulututkinnon. Viimeisen viiden vuoden aikana liittyneistä vähintään ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on 34 %.

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa kertoi olevansa 64 %, työttömänä 12 %, opiskelemassa 4 % ja eläkkeellä 3 %. Itsensä työllistäjiä vastaajista oli 2 %. Työsuhteiden kestot vaihtelivat paljon, mutta eniten oli yli 10 vuotta samalla työnantajalla työskennelleitä. Esimiesasemassa oli 11 % vastaajista.

Suurin osa kertoi työhönsä sovellettavan työehtosopimusta tai palkkasuositusta. Sopimuksettomalla alalla työskentelee 11 % vastaajista. Kaikkien vastaajien keskipalkka oli hieman vajaat 2600 €/kk.

Noin puolet vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen työsuhteeseensa, reilu viidesosa haluaisi vaihtaa työpaikkaa ja loput muun muassa joko löytää työpaikan, opiskella tai edetä urallaan. Moni suunnitteli myös yrittäjäksi ryhtymistä. Työpaikkaa haluttiin vaihtaa eniten epävarman tilanteen, haasteiden halun, työssä jaksamisen tai huonon palkan vuoksi.