ERTO: Hyväksymme kilpailukykysopimuksen varauksin

ERTOn hallitus suosittelee alakohtaisille neuvottelukunnilleen neuvotteluiden käynnistämistä kilpailukykysopimuksen mukaisista ratkaisuista lukuun ottamatta autoliikennealojen sekä huolinta-alan toimihenkilöitä. Em. alojen osalta asia ratkaistaan myöhemmin.

ERTOn jäsenistä noin 10 % työskentelee aloilla, joilla ei ole lainkaan työehtosopimusta. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys 1.1.2017 lukien 24 tunnilla ei lähtökohtaisesti koske sopimuksettomia aloja.

ERTOn hallitus keskusteli kilpailukykysopimuksesta vilkkaasti kokouksessaan 4.3. ja totesi sopimuksen olevan palkansaajille äärimmäisen rankka ja raskas. Hallitus arvioi sopimuksen olevan kokonaisuutena kuitenkin parempi kuin maan hallituksen uhkailema pakkolakipaketti.

Erityisen tärkeänä hallitus piti sitä, että sairausajan palkkoja ei sopimuksella heikennetä. Edelleen hallitus piti tärkeänä, että paikallista sopimista laajennetaan hallitusti ja se ei ole mahdollistamassa mm. työehtosopimusten minimipalkkojen alittamista.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi