Eläinhoitajille palkankorotus 1.5.2016

Toimihenkilöliitto ERTOn hallitus on uudistanut suosituksen eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi. Suosituksen mukaan alan henkilökohtaisia voimassa olevia palkkoja korotetaan 1.5.2016 lukien 16 eurolla/kk, kuitenkin vähintään 0,43 %. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2016 lukien 16 euroa/kk.

Palkankorotukset ovat 15.6.2015 keskusjärjestöjen välillä sovitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset. 

- Eläinhoitoala on ollut suuressa murroksessa viime vuosina, kun lukuisat pienet eläinlääkäriasemat ovat siirtyneet isojen ketjujen omistukseen. Alan yritysten olisi aika osoittaa arvostavansa eläinhoitajien työtä ja sopia keskitetysti työsuhteen ehdoista liiton kanssa. ERTOn tavoitteena on solmia valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus eläinhoitoalalle, toteaa ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen. 

Eläinhoitajien työehdot ovat ammattitaitoon ja työn vastuullisuuteen nähden matalat. ERTO tavoittelee alan työntekijöiden aseman ja alan työn arvostuksen parantamista mm. laatimalla työehtosuosituksen, jota eläinhoitajat ja työnantajat voivat työehtosopimuksen puuttuessa käyttää ohjeena työehdoista ml. palkoista sopiessaan. 

Suositus eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi »

Lisätietoja: