Toimistoalan palkat nousevat 1.5.2016

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenyhdistys Erityistoimihenkilöt ET ovat antaneet uuden suosituksen toimistoalan vähimmäispalkoista. Suosituksen mukaan alan henkilökohtaisia voimassa olevia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2016 lukien 16 eurolla/kk. 

Palkankorotukset ovat 15.6.2015 keskusjärjestöjen välillä sovitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset.

Toimistoalan palkkasuositusta sovelletaan aloilla, joilla ei ole olemassa työehtosopimusta. Toimistoalan työntekijät työskentelevät esimerkiksi pienillä yksityisillä aloilla, säätiöissä tai yhdistyksissä, jotka eivät ole minkään yleissitovan työehtosopimuksen piirissä.

Toimistosihteerin tehtävistä suoriutuminen esimerkiksi asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa vaatii laaja-alaista erityisosaamista ja jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. Palkoista sovittaessa oikeudenmukaista olisi, että palkkakehitys vastaisi työtehtävien laajuutta ja vaativuutta. ERTOn tekemästä alan palkkakyselystä ilmenee, että palkan kehittyminen ei ole aina vastannut työn vaativuuden kasvua. 

Pienillä työpaikoilla, joilla ei ole valittu henkilöstön edustajia, toimistotyöntekijä joutuu itse neuvottelemaan oman palkkansa. Neuvotteluissa on hyvä hyödyntää toimistoalan palkkasuositusta. 

Toimistotyön vähimmäispalkkasuositus 1.5.2016 alkaen »

Lisätietoja: asiantuntija Jarmo Lahti, p. 09 6132 3239, jarmo.lahti@erto.fi