Hallituksen työnäyte voi onnistua, työttömyyskassalakia uudistettava

Toimihenkilöliitto ERTO osallistui maanantaina 2.5. ministeri Jari Lindströmin työmarkkinajärjestöille järjestämään tilaisuuteen, jossa esiteltiin hallituksen työllisyyspaketissa olevaa ”työnäyte-palvelua”.

Hallituksen idea työnäytteestä perustuu Sitran kehittelemään malliin. Liittojen suurin pelko työnäytteessä on kohdistunut näytteen velvoittavuuteen ja sen vaikutuksiin työpaikalla. Ministeri Lindströmin keskustelutilaisuudessa esittelemä työnäytemalli voi aidosti auttaa työllistymään. Perusideologialtaan malli on kuitenkin kyseenalainen: luodaan keinoja tehdä työtä ilman kohtuullista korvausta.

- Hallituksen työnäytemalli on tekijälle aina vapaaehtoinen. Kyse olisi työnhausta työtä tekemällä. Ketään ei pakoteta palkattomaan työhön, mutta annetaan työnantajalle ja työttömälle mahdollisuus kokeilla työskentelyä ilman työttömyyskorvausten katkeamista, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

- Työnäytteen jatkovalmistelussa on varmistettava, että mallin avulla ei korvata palkallisia työntekijöitä. Työnäytteelle pitää asettaa enimmäispituus, esimerkiksi kuukausi. Kun kyse on kokeilusta ja näytteestä, ei se saa tarkoittaa palkallisen työntekijän korvaamisesta työpaikalla sen enempää pysyvästi kuin vaikkapa kesälomien ajaksi, sanoo Aaltonen.

Työttömyyskassoille oikeus tukea työllistymistä

Työnäyte on osa hallituksen työllisyyspakettia. Hallitus tukeutuu työllisyyspaketissaan mm. TE-keskusten vajaiden resurssien varaan. Uusia resursseja ei ole näköpiirissä. Työllistämisen tukemiseen saataisiin lisää toimijoita, jos työttömyyskassoille annettaisiin oikeus edistää työllisyyttä. Nykyinen laki (Työttömyyskassalaki 1§) kieltää työttömyyskassalta työllistymisen tukemisen.

- Laki kieltää työttömyyskassoilta työllisyyden edistämisen. Kassa saa tehdä päätöksiä vain korvauksista, ei auttaa työllistymisessä. Lakia pitää uudistaa siten, että kassalla on oikeus tukea jäsentensä työllistymistä. Esimerkiksi ERTOn työttömyyskassalta on Finanssivalvonnan toimesta kielletty työllistymisen tukemisprojekti, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Aaltonen.

Lisätietoja:

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Teemu Miettinen, p. 040 660 3455, teemu.miettinen@erto.fi
Puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi