Toimihenkilöliitto ERTO jakoi stipendejä amk-opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeille

ERTO haluaa tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta jakamalla stipendejä parhaille ammattikorkeakouluopiskelijoiden tekemille työelämän kehittämishankkeille. Tänä vuonna stipendin sai kolmen kehittämishankkeen tekijät.

Palkitut työt edustavat ”AMK goes digi” digitaalisuuden teemaan pureutuvaa työelämälähtöistä kehittämistä ja ovat vakuuttavia näyttöjä opiskelijoiden osaamisesta. Arviointiraati piti valinnassaan tärkeänä, että kehitystyössä luodut toimintamallit ovat merkityksellisiä toimeksiantajille ja välineet ovat julkisia ja kaikkien saatavilla. Stipendit myönnettiin seitsemättä kertaa ja ne jaetaan valtakunnallisilla AMK-päivillä Silja Serenadella 18.5.2016.

Kehittämishanketiimi Heini Karstila, Noora Lempiäinen, Sara Venäläinen ja Niko Kinnunen, Saimaan ammattikorkeakoulu: 1000 euroa

”Opetusvideo anestesiaintubaatioprotokollan yhtenäistämiseksi”

Opiskelijaryhmä toteutti HUS:n lääkärihelikopterin käyttöön opetusvideon, jolla on ollut keskeinen osa uuden toimintatavan käyttöönotossa. Uusien hoitokäytäntöjen muuttaminen ja käyttöönotto on vaikeaa ja Saimaan AMK:n ensihoitajaopiskelijaryhmä ratkaisi ongelman toteuttamalla opetusvideon ensihoitajille. Video on YouTubessa nähtävillä ja sitä on katsottu tähän mennessä yli 10 000 kertaa. Videossa kuvataan potilasturvallinen ja vakioitu toimintatapa ensihoitoyksikön ja HUS:n lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:n yhteistoimintaan tehtävillä, joilla potilaan hengitystie varmistetaan anestesiassa.

Arviointiraadin perustelut: ”Visuaalisuudessaan paras työ. Merkittävä työ potilasturvallisuuden kannalta. Opinnäytetyö edustaa parhaimmillaan toimivaa ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä arkipäiväistä tutkimuksellista kehittämistoimintaa.”

Emmi Ali-Löytty, Tampereen ammattikorkeakoulu: 500 euroa

”Pintaporalaitteiden tarkastus- ja testausprosessin kehittäminen ja pilotointi”

Opinnäytetyön toimeksiantona oli Sandvik Mining and Construction Oy:n Tampereen toimipisteen pintaporalaitteiden tarkastus- ja testausprosessin kehitys sekä sähköisen tarkastus- ja testauspöytäkirjan luonti. Pöytäkirjan käyttöä pilotoitiin tuotannossa opinnäytetyön aikana. Sähköisen tarkastus- ja testauspöytäkirjan avulla toiminnan läpinäkyvyys parani sekä laadunvarmistus ja muuttuviin laatuvaatimuksiin vastaaminen helpottui.

Arviointiraadin perustelut: ”Erittäin hyvin tehty työ, fokusoituu laatutyöhön ja tuotekehitykseen. Loistavaa, että toimintamalli osoittautui heti pilotoinnin jälkeen olevan käyttöönotettavissa myös muissa toimeksiantajan toimipisteissä.”

Andreas Holmqvist, Yrkeshögskolan Novia: 500 euroa

“Implementation of an NH3 Storage Model Based SCR-Simulation Algorithm”

Opinnäytetyö suoritettiin Wärtsilä Catalyst Systemsille. SCR-prosessi on kemiallinen prosessi, jota käytetään vähentämään diesel- ja kaasumoottoreiden pakokaasuissa olevaa typpioksidien (NOx) määrää.  Opinnäytetyöllä onnistuttiin tekemään täydellinen simulointiapplikaatio, joka integroituu Wärtsilän SCR-järjestelmien ohjausjärjestelmiin. Kehitysprosessin ja applikaation käytännöllisen kuvauksen ohessa, tämä opinnäytetyö käsittää myös Espanjan Bermeossa tehdyt varsinaiset SCR-testit ja applikaation optimoinnin.

Arviointiraadin perustelut: ”Valtavan hyvin tehty ja erittäin selkeästi raportoitu työ, joka toimeksiantajan lausunnon perusteella on otettu käyttöön ja jatkokehittelyyn. Sopii teemaan, ansiokas raportti.”

Stipendikilvan arviointiraadissa 2016 työskentelivät:

  • Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, Toimihenkilöliitto ERTO
  • Yliopettaja Merja Kylmäkoski, HUMAK
  • Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta, ARENE

Lisätietoja:

Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, p. 09 6132 3271, soile.lindstedt@erto.fi