Sopimus: Optikot

Toimihenkilöliitto ERTO on 1.6.2016 saavuttanut neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen mukaisen ratkaisun soveltamisesta optikoiden työehtosopimukseen. ERTO:n hallitus hyväksyi tänään syntyneen ratkaisun.

Sopimus sisältää selviytymislausekkeen, työajan vuotuisen pidentämisen vapaapäiväjärjestelyillä sekä joitakin uusia asioita paikallisen sopimisen piiriin. Samalla lisättiin luottamusmiesten oikeutta kouluttautumiseen ja tiedonsaantiin. Sopimus on voimassa 31.1.2018 saakka.

Soveltamisalalla työskentelee noin 1600 henkilöä.

Lisätietoja: