Sopimuksettomat alat: Kilpailukykysopimus ei muuta sopimuksettomien alojen työehtoja

ERTOssa on runsaasti jäseniä, jotka toimivat esimerkiksi mainosalalla tai asianajotoimistoissa, liikuntakeskuksissa tai pieneläinklinikoilla, joissa ei ole työehtosopimuksia. Tämän vuoksi työehtoja ei ole Kilpailukykysopimuksen (Kiky) yhteydessä muutettu, joten esimerkiksi työsopimuksiin sovitut työajat säilyvät ennallaan, eikä Kilpailukykysopimus pidennä työaikaa. Yleiset valtion keräämien verojen ja maksujen muutokset kuitenkin koskevat kaikkia.

Niillä, jotka ovat työsopimuksella sopineet jonkun työehtosopimuksen tai esimerkiksi ERTOn Runkosopimuksen noudattamisesta, noudatetaan jatkossakin ko. työehtosopimuksen ehtoja ja siten KiKy vaikuttaa esimerkiksi työaikaan ensi vuonna.

ERTOssa on sopimuksettomilla aloilla jäseninä noin 6 000 työntekijää, joista arviolta vain puolet on sopinut jonkun työehtosopimuksen noudattamisesta työsuhteensa osana.