Hallitus passivoi työttömiä

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä (HE 209/2016) työttömyysturvalain muutoksiksi. Omaehtoiseen työllistymistä edistävään koulutukseen osallistuvalla ei enää 1.1.2017 lukien olisi oikeutta päivittäiseen kulukorvaukseen. Hänellä, joka passiivisesti odottaa viranomaisen etsimää ja osoittamaa koulutusta, olisi edelleen oikeus kulukorvaukseen.

- Aktiivisimpien työttömien tuloja leikataan säälimättömästi 1.1.2017. Passiivisuudesta saa palkinnon. Jos olet itse etsinyt työllistymistä edistävän koulutuksen, et enää olisi oikeutettu kulukorvaukseen. Jos taas olet passiivisesti odottanut viranomaisen määräystä mennä sen järjestämään koulutukseen, olet edelleen oikeutettu nykyiseen kulukorvaukseen. Aktiivisuudesta rankaiseminen on järjetöntä, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

- Aktiivisten työttömien tuloleikkaus on massiivinen. Ansiosidonnaisella päivärahalla olevien koulutusaikaiset tulot tippuvat keskimäärin 13 %. Peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella olevien leikkaus on 22 %. Työttömän taloudessa on kyse järkyttävän suuresta summasta, nettona noin 200 eurosta kuukaudessa. Enemmistö häviäjistä on naisia, kauhistelee Juri Aaltonen.

Aktiivisten työttömien tuloleikkaus toteutuu muuttamalla julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9:1 pykälää ja poistamalla kulukorvaus omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalta. Kulukorvaukseen oikeuttavaan koulutukseen osallistuu vuosittain 13 000-22 000 työtöntä. Uudistus ei tule voimaan takautuvasti. Uudistus koskee vuonna 2017 arviolta 10 000 työtöntä.

- Hallitus laskee säästävänsä uudistuksella parhaimmillaan 47 miljoonaa euroa vuodessa. Kun summaa vertaa 5 miljardin euron työttömyysturvamenoihin, niin säästö on pieni. Tällä lyhytnäköisellä aktiivisuudesta rankaisemisella on varmasti työttömiä passivoiva ja siten työllistymistä hidastava vaikutus. Uudistus voi hyvinkin maksaa lopulta enemmän kuin mitä sillä säästetään, pelkää Juri Aaltonen.

- Vetoan eduskuntaan ja hallitukseen, että tästä passiivisuuteen kannustavasta ja aktiivisuudesta rankaisevasta uudistuksesta luovutaan. Meidän pitää tukea aktiivista ja työllistymistään omaehtoisesti edistävää työtöntä jatkossakin eikä iskeä hänen kukkaroonsa pikasäästöjen aikaansaamiseksi, sanoo Juri Aaltonen.


Lisätietoja: Puheenjohtaja Juri Aaltonen, puh. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi

 

Korjaus 7.12.2016 klo 13.00: Kirjoituksessa käsitellään hallituksen esitystä 209/2016 vp. "Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta". Kirjoituksessa todetaan virheellisesti muutoksen toteutuvan työttömyysturvalain 9 luvun 1 § muutoksella. Muutos koskee samassa hallituksen esityksessä mukana olevaa lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Pykälänumero on oikein (9 luvun 1 §). Virhettä pahoitellen, Juri Aaltonen.