Markkinointiviestinnässä itsensä työllistäminen valtavirtaa

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenyhdistys DigiMaMa toteuttivat lokakuussa 2016 palkka- ja työehtokyselyn markkinointiviestintä- ja digimedia-aloilla työskenteleville jäsenilleen. Markkinointiviestinnän alalla toimitaan usein yrittäjänä työsuhteen rinnalla eli tehdään monityötä.

- Markkinointiviestinnän ammattilaisista 22 prosenttia ilmoitti toimivansa vuoden 2016 aikana osittain yrittäjänä. Itsensä työllistäjien ja yksinyrittäjien osuus työvoimasta on Suomen työmarkkinoilla noin kuusi prosenttia. Markkinointiviestinnässä tämä osuus on siis lähes nelinkertainen, toteaa ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

- Yhteiskuntaan pitää saada työntekomuotojen tasa-arvo. Työsuhteen ja yrittäjyyden sekakäyttö on työelämän tulevaisuutta. Osa työstä tehdään yrittäjänä ja osa työsuhteessa. Markkinointiviestinnässä tämä on jo valtavirtaa. Monityön yleistyminen korostaa erityisesti työttömyysturvan, mutta myös koko sosiaaliturvan uudistamistarvetta. Jokaisella työtä tekevällä pitää olla oikeus reiluun sosiaaliturvaan työn tekemisen mallista riippumatta, vaatii Aaltonen.

Markkinointiviestintäalan myynti kasvaa ja työllisyys paranee

Markkinointiviestinnän myynnin ja työllisyyden arvioidaan kehittyvän omalla työpaikalla positiivisesti seuraavan kuuden kuukauden aikana. 43 prosenttia (35 % vuoden 2015 kyselyssä) markkinointiviestintäalan vastaajista arvioi oman työpaikan myynnin kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. 41 prosenttia (26 % vuonna 2015) arvioi työntekijöiden määrän kasvavan. 14 prosenttia arvioi myynnin vähenevän (15 % vuonna 2015). 14 prosenttia (16 % vuonna 2015) arvioi henkilöstön määrän vähentyvän seuraavan kuuden kuukauden aikana.

- Markkinointiviestinnän tulevaisuus näyttää hyvältä. Oman työpaikan myynnin arvioi kasvavan 43 prosenttia ja henkilöstön kasvamista ennustaa 41 prosenttia vastaajista. Vuodesta 2017 on tulossa markkinointiviestintäalalla hyvä, toteaa DigiMaMan puheenjohtaja Kaarina Pehkonen.

Palkkasuositus markkinointiviestinnän ja digimedian aloille

Markkinointiviestinnän ja digimedian aloilla ei ole sitovaa työehtosopimusta. Toimihenkilöliitto ERTO yhdessä jäsenyhdistyksensä DigiMaMan kanssa on uudistanut vähimmäispalkkasuosituksen markkinointiviestinnän- ja digimedian aloille ilman palkankorotuksia vuodelle 2017. Palkankorotussuosituksen voimassaolon jatkaminen perustuu valtakunnalliseen kilpailukykysopimukseen. 

ERTOn ja DigiMaMan lokakuussa sähköisesti toteutetun palkkakyselyn vastausprosentti oli 17. Kyselyyn vastasi 248 mainos-, media-, markkinointiviestintä-, digimedia- ja markkinatutkimuksen alalla työskentelevää jäsentä.

DigiMaMa ry on Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys. DigiMaMa on digimedian, markkinointiviestinnän, tietoalan, pelialan, muotoilun sekä muiden luovien alojen yhdistäjä ja edunvalvoja. Tehtävänämme on edistää jäsentemme olosuhteita työelämässä sekä auttaa ja tuoda turvaa mahdollisten haasteiden keskellä. DigiMaMan jäsenet työskentelevät markkinoinnin, mainonnan, visuaalisten toteutusten, verkkosuunnittelun, digitaalisten ratkaisujen, pelien, muotoilun, markkinointitutkimuksen ja tietotyön parissa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi
Puheenjohtaja Kaarina Pehkonen, DigiMaMa, p. 040 7626 286, kaarina.pehkonen@digimama.fi
www.digimama.fi
www.erto.fi/palvelut/palkkasuositukset