Neuvottelutulokset logistiikan toimihenkilöiden työehdoista

Logistiikan toimihenkilöille saavutettiin eilen reilu sopimusratkaisu. Alan uusi työehtosopimus tunnustaa entistä paremmin alan toimihenkilöiden työn merkityksen. ERTO vie neuvottelutuloksen jäsenäänestykseen.

Huolinta-alan neuvottelutulos

Toimihenkilöliitto ERTO ja Palvelualojen työnantajat Palta ry saavuttivat eilen neuvottelutuloksen huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta.

Sopimuskausi on 26.1.2017 – 31.3.2021. Palkkojen yleiskorotukset vastaavat vuosittain ns. vientiteollisuuden mallin sopimusratkaisujen kustannusvaikutusta. Vuonna 2017 ei ole yleiskorotuksia.

Sopimus ei sisällä työajan pidennystä.

Sopimus sisältää myös tekstimuutoksia.

Sopimuksen piirissä on runsaat 3000 toimihenkilöä. Neuvottelutulos vaatii molempien osapuolten hallintojen hyväksymisen. ERTO toteuttaa jäsenäänestyksen neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

 

Autoliikennealojen neuvottelutulos

Toimihenkilöliitto ERTO ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ALT saavuttivat eilen neuvottelutuloksen autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimuksesta.

Sopimuskausi on 26.1.2017 – 31.3.2021. Palkkojen yleiskorotukset vastaavat vuosittain ns. vientiteollisuuden mallin sopimusratkaisujen kustannusvaikutusta. Vuonna 2017 ei ole yleiskorotuksia.

Sopimus ei sisällä työajan pidennystä.

Sopimus sisältää myös tekstimuutoksia.

Sopimuksen piirissä on noin 4000 toimihenkilöä. Neuvottelutulos vaatii molempien osapuolten hallintojen hyväksymisen. ERT­­O toteuttaa jäsenäänestyksen neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi

 

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO on yksityisen palvelusektorin asiantuntijatehtävissä työskentelevien ammattiliitto. ERTOn 17 000 jäsentä edustavat mm. seuraavia aloja: logistiikka, markkinointiviestintä ja markkinointitutkimus, sosiaali- ja terveysala, henkilöstöpalveluala, tietotekniikan palvelut, matkailu-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä taloushallinto. ERTO on osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ta, joka edustaa lähes 608 000 toimihenkilöä.