ERTOn edustajistolle uudet puheenjohtajat

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n edustajisto valitsi 4.2.2017 järjestäytymiskokouksessaan edustajiston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Raija Similä (YSTEA), 1. varapuheenjohtajaksi Ritva Räisänen (Taloushallinnon ammattilaiset) ja 2. varapuheenjohtajaksi Riitta Korhonen (SOA).

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa liitossa. Edustajistoon valitaan jäsenyhdistyksistä edustajat jäsenmäärän suhteessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää jäsenmaksusta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Se myös valitsee puheenjohtajan ja hallituksen sekä päättää laajakantoisista työmarkkina-asioista.

Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa sääntömääräisesti ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Päätökset toimeenpanee hallitus. Jokainen jäsenyhdistys voi saada edustuksen hallitukseen ja vaikuttaa täten suoraan liiton toimintaan. Päätöksiä valmistelevat hallituksen asettamat valiokunnat.

ERTOn edustajiston uusi puheenjohtajisto: 2. varapuheenjohtaja Riitta Korhonen (vas.), puheenjohtaja Raija Similä ja 1. varapuheenjohtaja Ritva Räisänen