Toimihenkilöliitto ERTO jakoi stipendit AMK-opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeille

ERTO tukee ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta jakamalla stipendejä parhaille ammattikorkeakouluopiskelijoiden toteuttamille työelämän kehittämishankkeille. Vuoden 2017 stipendien saajat ovat Kaisa Kossila, Markus Seppänen ja Elisa Leinonen.

Toimihenkilöliitto ERTO jakaa vuosittain stipendit AMK-opiskelijoiden kehittämishankkeille, jotka liittyvät työyhteisöjen toimintaan, henkilöstö- ja taloushallintoon, työilmapiiriin ja hyvinvointiin, teknologiatoimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan tai palvelu- tai liiketoimintaprosessien kehittämiseen. ERTO palkitsi parhaimmat ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvat työelämän kehittämishankkeet yhdellä 1000 euron ja kahdella 500 euron suuruisella stipendillä. Yhteistyökumppaneina toimivat Arene ry:n verkosto ja vuosittaiset AMK-päivät, joiden yhteydessä stipendit jaetaan. Vuoden 2017 AMK-päivät järjesti Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Kaisa Kossila, Turun ammattikorkeakoulu: 1000 euroa

”Perhepalvelut GO! – Ennaltaehkäisevän mobiilipalvelumallin kehittämistyö Raision perhepalveluille”

Opinnäytetyössä on kehitetty uusi palvelu perhetyöhön. Ennaltaehkäisevä tukimalli ja palvelu tarjoavat alle kouluikäisten käytösongelmaisten lasten vanhemmille etäneuvontaa ja –ohjausta puhelimen välityksellä. Tulevaisuuden lastensuojelutyön kehittämistarpeet suuntautuvat enenevissä määrin ennaltaehkäisevän työotteen suuntaan, ja kehitetty palvelu on tarkoitettu varhaiseen puuttumiseen. Palvelu mahdollistaa neuvolan ja perhetyön yhteistyön kehittämisen ja perhetyön palvelutarpeen ennakointia. Kehitetty palvelu hyödyntää digitalisaatiota mobiiliohjauksen kautta. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Raision kaupungin perhepalvelut. Palvelun sisällön kehittäminen on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä työelämän moniammatillisen kehittämisryhmän kanssa.

Arviointiraadin perustelut: ”Palvelu on kehitetty tarpeeseen. Työssä on ollut moniammatillinen työryhmä, ja työn tekijän rooli osana työyhteisöä on kuvattu ansiokkaasti. Erinomaista.”

Markus Seppänen, Kajaanin ammattikorkeakoulu: 500 euroa

”5S-järjestelmän käyttöönotto metallialan työsalissa”

Opinnäytetyössä tutkitaan teollisuudessa sovellettavien Lean-periaatteiden soveltuvuutta metallialan opetukseen. Opinnäytetyö sisältää työsalin ja työkaluvaraston osalta 5S-järjestelmän suunnittelun ja käytännön järjestelyt. Työ sisälsi myös työsalin layout-suunnitelman teon sekä varaston osalta työkalujen merkkausjärjestelmän sekä varaston toteutuksen ja käyttöönoton. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy.

Arviointiraadin perustelut: ”Tilaustyö on toteutettu tilaajan tarpeen mukaisesti ja prosessi on onnistunut. Työ on käytännönläheinen ja sitä voi hyödyntää myös muilla toimialoilla.”

Elisa Leinonen, Oulun ammattikorkeakoulu: 500 euroa

“Teollisuusrakennusten palosuunnittelu ja teräsrakenteiden palomitoitus”

Opinnäytetyö on keskittynyt teräsrakenteiden palosuojaukseen. Työssä on tuotettu laskentapohjat palomitoitukseen sekä vakiodetaljit palosuojauksien esittämiseksi. Suunnitteluohjeen avulla voidaan parantaa paloteknisen suunnittelun laatua ja tehokkuutta teollisuusrakennusten suunnittelussa. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Pöyry Finland Oy.

Arviointiraadin perustelut: ”Opinnäytetyö on erinomaisesti ja helposti hyödynnettävissä työelämässä. Tavoitteet ovat toteutuneet ja raportointi osoittaa ammatillista osaamista.”

Stipendikilvan arviointiraadissa 2017 työskentelivät:

Kehitysjohtaja (koulutus) Eija Heikkinen, Kajaanin AMK
Johtaja, kauppatieteiden maisteri Elina Martin, Vaasan AMK
Kehittämispäällikkö Esa Viklund, Savonia AMK
Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätietoja:

Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, p. 09 6132 3271, soile.lindstedt@erto.fi