ERTO: Taloushallintoalalla pelotellaan laittomasti, kilpailukieltosopimukset kiellettävä

Kilpailukieltosopimuksista on tullut taloushallintoalan laiton vitsaus. Kilpailukieltosopimuksella kielletään yleensä kuudeksi kuukaudeksi tekemästä työsuhteen päättymisen jälkeen työsopimusta entisen työnantajan kanssa kilpailevaan yritykseen. Työsopimuslain mukaan sopimus saadaan tehdä vain ”erityisen painavasta syystä”. 

- Kilpailukieltosopimukset ovat lain mukaan poikkeuksia, mutta taloushallintoalalla 23 prosentissa työsuhteista on tällaisesta sovittu. Kaikki liittoon tulleet kilpailukieltosopimukset ovat olleet laittomia. Palkanlaskijat ja kirjanpitäjät eivät käytännössä koskaan ole sellaisessa asemassa, että heidän kanssaan voisi laillisesti tehdä kilpailukieltosopimuksen, sanoi Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen tänään liiton edustajiston kokouksessa Helsingissä.

- Moni taloushallinnon työnantaja käyttää häikäilemättömästi hyväkseen palkansaajien pelkoa ja tietämättömyyttä. Kilpailukieltosopimusten tarkoituksena on estää laittomalla sopimuksella työpaikan vaihtaminen. Ajatus on ilmiselvästi se, että työntekijä ei kilpailukiellon takia uskalla edes hakea uutta työpaikkaa. Tätä pelkoa vahvistetaan sopimussakolla, josta on sovittu 38 prosentissa kilpailukielloista, Aaltonen jatkoi.

Kilpailukieltosopimukset ja varsinkin niiden laaja käyttö jäykistävät työmarkkinoita tarpeettomasti. Esimerkiksi Kaliforniassa Piilaaksossa on lailla kielletty kilpailukieltosopimukset työmarkkinoita jäykistävinä.

- ERTO vaatii kilpailukieltosopimusten kieltämistä lailla. Kielto on ainoa tapa estää sopimusten laiton käyttö pelottelutarkoituksessa. Kiellon tarkempi rajaaminen tai minimikorvauksesta säätäminen eivät poista perusongelmaa. Kilpailukieltosopimukset jäykistävät työmarkkinoita, mahdollistavat laittoman pelottelun ja estävät perusteetta työpaikan vaihtamista sekä vaikeuttavat työnantajia palkkaamasta sille tarpeellista henkilökuntaa, Aaltonen sanoi.

- Olen erittäin tyytyväinen siihen, että työministeri Jari Lindström tilasi 16.11. selvityksen kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytännöistä. Uskon vahvasti, että toukokuun loppuun mennessä valmistuva virallinen selvitys tulee osoittamaan, että kilpailukieltosopimuksia käytetään erittäin laajasti laittomasti ja ne tulee väärinkäytösten estämiseksi kieltää lailla, Aaltonen totesi. 

Kilpailukieltosopimus sekoitetaan usein virheellisesti työsuhteen ajan työntekijää sitovaan lojaliteettivelvoitteeseen, jonka mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana saa ryhtyä työnantajan kanssa kilpailevaan ja sitä vahingoittavaan toimintaa. Tähän ERTO ei esitä muutosta.

Toimihenkilöliitto ERTO selvitti mm. kilpailukieltosopimusten yleisyyttä taloushallintoalan työehtokyselyssä lokakuussa 2017 (n= 540).

Lisätietoja:

Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja, p. 040 553 8536

 

Toimihenkilöliitto ERTOon kuuluu kuusi toimialakohtaista jäsenyhdistystä, joista yksi on Taloushallinnon ammattilaiset ry. Taloushallinnon yhdistys on maan ainoa pelkästään taloushallinnon ammattilaisten asioihin keskittynyt alan työehdoista sopiva yhdistys.

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO on yksityisen palvelusektorin asiantuntijatehtävissä työskentelevien ammattiliitto. ERTOn 17 000 jäsentä edustavat mm. seuraavia aloja: logistiikka, markkinointiviestintä ja markkinointitutkimus, sosiaali- ja terveysala, henkilöstöpalveluala, tietotekniikan palvelut, matkailu-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä taloushallinto. ERTO on osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ta, joka edustaa lähes 608 000 toimihenkilöä.