ERTO: Neuvottelutulos taloushallintoalalla, työtaistelut vältettiin

Toimihenkilöliitto ERTO, Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat PALTA saavuttivat tänään 4.12. yleisen linjan mukaisen neuvottelutuloksen taloushallintoalan työehdoista.

Sopimuskausi on kaksi vuotta ja lisäksi siihen kuuluu kolmas ns. optiovuosi. Neuvottelut olivat haastavat.

Taloushallintoalan neuvottelutuloksen mukaan palkkoja korotetaan 1.1.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 1,2 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % yrityskohtaisena eränä. Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotusprosentilla. 

Taloushallintoalan neuvottelutuloksen mukaan palkkoja korotetaan 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 0,9 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % yrityskohtaisena eränä. Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotusprosentilla. 

Neuvottelutulos menee nyt sopijaosapuolten hallintojen käsittelyyn ja on sen jälkeen kokonaisuudessaan julkinen. Hallintojen käsittelyn jälkeen asiasta tiedotetaan jäsenistöä.

Lisätietoja: Lakimies Helena Lievonen, 09-6132 3246.